d ordt~in~beeld

de Geschiedenis van Dordrecht in beeld
Oudste Stad van Holland

Traject 6
Van Boombrug
naar Lange IJzeren Brug


home

alle trajecten

tijdbalk

Als we bedenken dat Dordrecht vroeger door een muur was omringd is het niet zo vreemd dat onze stad over wel 13 poorten moest beschikken om de reizigers toegang te kunnen verschaffen. Het Groothoofdspoort mag hiervan toch wel als de mooiste worden beschouwd. Verschillende bouwstijlen zijn nog te herkennen. Het oudste deel was in gothische stijl opgetrokken. Nadat de toren op de muur werd gebouwd was vooral de renaissancestijl herkenbaar. Later werd het zadeldak en toren vervangen door de ons bekende koepeltoren. Zoals al eerder vermeld liep het vervoer van mensen en goederen bijna altijd via het water. Een aanlegplaats werd vroeger "hoofd" genoemd. Daaraan ontleende de poort zijn naam.
De rails op de foto zijn van de paardentram.


Groothoofdspoort

uitgever:
A.G.V.D.

Het gebouw diende vanaf 1893 verder geruime tijd ook tot Museum. Ook een eeuw geleden was er blijkbaar genoeg belangstelling voor Oud Dordrecht om hiervoor een ruimte in te richten. De "Jugendstil" was In de jaren '20 van de vorige eeuw een veel gebruikte kunstvorm ook in reclame-uitingen. Deze ansichtkaart is dan ook min of meer in deze stijl vorm gegeven.


Ingang Museum Oud Dordrecht

uitg:
Rembrandt

Nu gaan we de Wijnstraat in. De deftige panden uit de 16e en 17e eeuw in deze straat tonen nu nog steeds de rijkdom - maar bij achterstallig onderhoud soms ook het verval- van Dordrecht. Vroeger heette deze straat Nieuwedijk. Dit maakt duidelijk dat ook deze straat gezien moet worden als dijk langs het riviertje de Thure.(de latere Voorstraatshaven) Later werd de straat Voorstraat of Hoogstraat genoemd. Hiemee werd aangegeven dat het een voorname straat in onze stad werd. Op de achtergrond is de toren van de Groothoofdspoort nog te zien.


Wijnstraat

uitgever:
Trenkler

Een foto gemaakt door fotograaf Tollens van de gevel Wijnstraat 59 laat het oude gebouw "t' Zeepaert" zien. Het gebouw wordt beschouwd als een van de oudste woningen van Dordrecht. Volgens de ansichtkaart is het pand van 1530 maar het hout in de kap is volgens de jaarringdatering uit 1495. De voorgevel is geheel uit natuursteen, zogenaamde Namense steen, opgetrokken. Vroeger werd er in het pand zeep bereid en vermoedelijk is daar de naam van het gebouw aan te danken.


Wijnstraat 59

uitgever:
V&V.D.W.D.

Wat verder in de Wijnstraat zien we de R.K. Bonifatiuskerk met torentje thans beter bekend als "Bibelot". Dit gebouw werd gebruikt als R.K.Kerk en is nu in gebruik als jeugdsocieteit. Het pand is gebouwd in Waterstaatstijl. Dit houdt in dat het is ontworpen door vaste architecten van Rijkswaterstaat.


Bonifatiuskerk/Bibelot

uitgever:
A.G.V.D.

Hier zijn we aangekomen bij de gedeeltelijk vergane glorie van onze stad. Op de kaart uit 1910 staat vermeld:
"t Huys Cronenburch" staat hier.
D' Aloude Stadt ten Cier".
Het gebouw staat op de hoek van Wijnstraat Nieuwbrug. Als we daar nu gaan kijken zien we dat het pand jammer genoeg onze stad niet meer echt siert. Het pand heeft nu geen duidelijke bestemming en wacht blijkbaar geduldig de tand des tijds af. Laten we hopen dat er weer een zinvolle bestemming voor dit schitterende pand kan worden gevonden.


huize Cronenburch

uitgever:
V.D.W.D.

Opnieuw staan we bij een pand dat een aan een goede opknapbeurt toe is. Het gebouw Holster is op deze foto uit begin 20e eeuw nog in goede doen. De naam Holster komt van de gelijknamige drukkerij die in het pand gevestigd was. Gelukkig zijn na veel geharrewar blijkbaar de middelen gevonden om het pand te restaureren Het pand staat nu in de steigers.


Pand Holster

uitgever:
A.G.V.D.

Op de vorige kaart zien we aan de rechterzijde de ingang van de Gravenstraat. Een bekend kinderliedje begint met:'In den Haag daar woont een graaf...". In deze straat stond de herberg van de graven waar ze vertoefden toen ze nog geen vaste woonplaats hadden en van plaats naar plaats reisden. Het is bekend dat de graven graag veel in onze stad waren. Niet voor niets werd aan Dordrecht het belangrijke stapelrecht gegund. Dit heeft ons eeuwenlang veel economisch voordeel opgeleverd. Deze foto is uit 1954 genomen vanaf de Varkenmarkt. Aardig om te zien dat het verboden was om met paard en wagen door de straat te gaan. Blijkbaar was het ook praktisch om telefoonlijnen van de lucht van pand naar pand te verbinden.


uitgever:

Terug naar de Wijnstraat en via de Groenmarkt nu rechtsaf de Vleeshouwerstraat in. Hier waren de kleine vleeshouwers(slagers) gevestigd. De betere zaken bevonden zich aan de Groenmarkt. Deze smalle straat loopt naar de Knolhaven. We staan even stil bij nr 24. Hier woonde en werkte A.G.Versteeg. In het adresboek uit 1901 van Dordrecht staat vermeld: A.G.Versteeg Boekhandel en Winkelier. Aan hem hebben we te danken dat er ruim 1500 ansichtkaarten van Dordrecht en omgeving zijn uitgegeven.Hulde! Zijn zoon Koos Versteeg heeft in de jaren'60 opnieuw 784 kaarten als reproductie uitgebracht onder de bij veel Dordtenaren populaire serie "Zo Was Dordrecht".


Vleeshouwersstraat
omstreeks 1915

Koos Versteeg
catnr.657

Over tenaamstellingen deed men vroeger niet moeilijk. De brug over de Nieuwe Haven werd oorspronkelijk gebouwd in 1590. De brug was toen nog van hout uiteraard. De naam: "Nyeuwe Groote Houte Brugge" liet aan duidelijkheid niets te raden over. Nu heet de brug "Lange IJzeren Brug". Nog steeds even duidelijk toch?
Nu wordt het moeilijker...
Aan deze kade legden schepen aan met knolrapen. Het verwarrende is dat het water "de Nieuwe Haven" heet en de straat heet hier Knolhaven. Knolkade zou beter zijn maar dat spreek je niet zo makkelijk uit..Vandaar Knolhaven!


Lange IJzerenbrug

uitgever:
A.G.V.D.

overzicht trajecten                        volgend traject