d ordt~in~beeld

de Geschiedenis van Dordrecht in beeld
Oudste Stad van Holland

Traject 7
Van Lange IJzeren Brug
naar de Groothoofdpoort


home

alle trajecten

tijdbalk

Onze stad kreeg in de crisisjaren van de vorige eeuw een ander aanzien. De gemeenteraad besloot ter bevordering van werkgelegenheid een park en jachthaven aan het Wantij aan te leggen. Gelukkig heeft het voorstel in de gemeenteraad om de Nieuwe Haven te dempen in 1910 minder succes gehad. Dordtenaren kregen dankzij de crisis meer vrije tijd beschikbaar of konden op zaterdagsmiddag of zondags hun sport uitoefenen en werken aan hun eigen boot. Hier zien we een ansichtkaart met daarop de dordtse acht.In 1920 werden zij kampioen van Nederland. Een uitzonderlijke prestatie van de sporters van de Koninklijke Dordrechtse Roei-en Zeilvereeniging Op de kaart zien we het botenhuis van de Vereniging.


Dordtse acht Kampioen van Nederland

Uitgever: J.van de Weg
foto:tollens

In 1409 werd in Dordrecht een nieuwe haven gegraven. De Voorstraatshaven werd vanaf die tijd ook wel Oude Haven genoemd. De nieuw gegraven haven kreeg als naam logischerwijs de "Nieuwe Haven". Op de kaart zien we deze haven afgebeeld. In 1656 werd er opnieuw een haven- buiten de stad- voor schepen gegraven: De Kalkhaven. Omdat boten met een lading kalk veel overlast gaven legden deze schepen voortaan aan in de Kalkhaven. De Nieuwe Haven werd als gevolg hiervan tijdelijk Oude Kalkhaven genoemd. Lange tijd werd de Nieuwe Haven dus gedomineerd door de lange masten van de zeilboten. Vermoedelijk werd de zeilboot op de voorgrond nog voor economische belangen benut en niet voor de pleziervaart. In de 20e eeuw meerden in de Nieuwe Haven vooral pleziervaartuigen aan.


Knolhaven

Uitgever:
Bakker

Inmiddels zijn we aangekomen op de Aardappelmarkt. Al eerder hebben we vastgesteld dat vanuit de benaming van de straatnaam makkelijk af te lezen was welke activiteit hier werd uitgeoefend. Tot het eind van de 19e eeuw werd hier uiteraard op deze plaats gehandeld in aardappelen. Op een ansichtkaart naar het werk van de schilder J.van Lexmond anno 1814 zien we dat dat op de Aardappelmarkt volop bedrijvigheid heerste. Mannen met kruiwagens zorgden voor aan- en afvoer van de aardappelen en fruit.


De Aardappelmarkt

Uitgever:
A.G.V.D.

Hier zien we de Aardappelmarkt omstreeks 1900 dus ruim een eeuw later. We zien nog steeds een kraam waar een marktkoopman zijn waar aan de man probeert te brengen. Ons valt direct op dat er volop groen in de stad te zien is. Hoewel men nog weinig last had van CO2 uitstoot wist men het natuurschoon om andere redenen blijkbaar toen nog wel te waarderen. We zullen hierna een foto laten zien van omstreeks 1925. Een geweldige kaalslag heeft er blijkbaar plaatsgevonden.


De Aardappelmarkt

Uitgever:
Gluckstadt

Een foto zegt soms meer dan 1000 woorden.


De Aardappelmarkt

Uitgever:
j.C.V.D.

We wandelen nu naar de Kuipershaven: een naam die al gebruikt werd in 1775 om de kade aan te duiden van de Wolwevershaven. Dat hier schitterende panden te vinden zijn komt door de rijkdom uit de handel onder andere in wijn 17e en 18e eeuw. Wijn was een zeer belangrijk handelsprodukt geworden en uiteraard is het dan vanzelfsprekend dat de aanverwante industrie als kuipersnijverheid hiermee gelijke tred houdt. Hier een kaart van een de Kuipershaven nr 44 waaruit blijkt dat het gebouw al in 1700 werd gebouwd. Dankzij monumentenzorg mogen wij nog steeds genieten van dit soort panden.


Kuipershaven

Uitgever:
V.&V.D.W.D.

Dat gebouwen niet altijd even fraai blijven toont deze kaart van het schilderachtige Palingstraatje.Hier zien we de verpaupering zeker toeslaan. Gelukkig heeft het uiteindelijk niet geresulteerd in sloop maar zijn panden later gerenoveerd. Vroeger werd deze straat genoemd Puttoxstraat naar de daar gelegen Puttoxtoren. Deze toren werd al in 1381 gebouwd en werd na 1572 gebruikt om daar mensen gevangen te zetten die hun schulden niet betaalden.Aan onderhoud zal niet veel geld zijn uitgegeven want in 1607 viel dit gebouw van ouderdom omver en werden er woningen gebouwd. Toch jammer dat sommige panden met zo'n geschiedenis uit ons beeld zijn verdwenen.


Palingstraatje

Uitgever:
J.C.V.D.

overzicht trajecten                        volgend traject