d ordtsehistorie
de Geschiedenis van Dordrecht in beeld
Oudste Stad van Holland
Traject ongenummerd
Dordt in Stoomhome

alle trajecten
Dordt in Stoom staat bekend als het evenement bij uitstek voor liefhebbers van oude stoommachines. Inmiddels geniet een breed publiek in Dordrecht van jong tot oud van deze gebeurtenis. De ansichtkaarten door de organisatie uitgegeven om het project te promoten zijn inmiddels een collectors item geworden. Hier zien we het exemplaar uitgegeven in 2006 met op de afbeelding de Damiatebrug en op de achtergrond de Wolwevershaven en het Groothoofd. Dit jaar staat de stoomboot Pieter Boele op de affiches en vermoedelijk dus ook op de ansichtkaarten van dit jaar. Dordt-in-Beeld heeft deze aflevering gewijd aan dit stoomspektakel. Als Dordtenaren mogen wij best trots zijn op het initiatief van de organisatoren en de bereidwillige medewerking van ons stadsbestuur om het oude Dordt op deze grootse wijze op de kaart te zetten.

uitgever:
onb.
De rivieren van Dordt zijn bij uitstek geschikt om het stomend materieel aan het publiek te tonen. Ook dit jaar kunnen we weer van een vlootschouw genieten. Deze ansichtkaart is gestempeld in 1903 en geeft een schitterend kijkje op de Noord. Veel is hier de afgelopen eeuw niet veranderd. Ruim honderd jaar geleden werden de zeilschepen geleidelijk aan vervangen door stoomboten. Zodoende werd men niet meer afhankelijk van de windkracht. De nadelige gevolgen voor het milieu waren in die tijd nog niet zo belangrijk. Bij de opwarming van de aarde werd nog niet stilgestaan.

uitgever:
Haagens
Hier de aankomst van de stoompont vanuit Zwijndrecht. In 1897 begon de veerdienst met een vrij geregelde dienst. Het was echter nog een hele kunst om met deze grote ponten op stoomkracht en op tijd te manoeuvreren . De grote houten palen stonden er dan ook niet voor niets. Op 30 januari 1998 kwam de pont zo hard op de palen dat deze moesten worden vervangen. Op deze kaart uit 1910 zien we dan ook de nieuwe palen. Deze zien er hier nog vrij ongeschonden uit. De stuurman stond buiten in de open lucht. De zeilboot op de achtergrond heeft de wind blijkbaar nog flink in de zeilen.

uitgever:
onb
Het is een machtig gezicht om de imposante locomotieven door Dordrecht te zien rijden. Dit was vroeger niet anders. Alhoewel de kijkers naar dit schouwspel in 1925 er toch wel anders over gedacht kunnen hebben. Zij stonden vaak heel lang te wachten voor de spoorovergang voordat ze richting Krispijn en weer terug konden wandelen.

uitgever:
Koos Versteeg
Omdat de nieuwe wijken aan de andere kant van de spoorlijn zich zeer snel ontwikkelden werd als snel de behoefte gevoeld aan een andere passeermogelijkheid. Logisch om daarom maar de doorgang te zoeken onder het spoor. Dit werd de nieuwe Krispijntunnel. Omdat de kolossale locomotieven er dan wel overheen zouden komen moest er 12 september 1936 even worden proef gereden. Het vrachtwagentje zorgde voor aan en afvoer van de materialen.

uitgever:
Makkelie
Stoom werd niet alleen gebruikt als energiebron voor de treinen of boten maar ook voor machines voor de wegenbouw. Hier wordt flink aan de weg gewerkt. Er was nog veel mankracht voor nodig om het Bagijnhof van een mooie nieuwe asfaltweg te voorzien. Deze stoomwals zorgde ervoor dat alles gladjes verliep. Op de achtergrond zien we de Nederlandsche Middenstandsbank. Later groeide deze bank samen met de Postbank en een verzekeraar uit naar de ING. Na de bankencrisis en de huidige schuldencrisis kunnen ze daar nu ook wat stoom afblazen.

uitgever:
Koos Versteeg
overzicht trajecten                        volgend traject                       vorig traject