Home

Op deze pagina klein formaat kaarten ( 9 x 14cm )
tenzij anders vermeld

Drie Koningen

Thema's

winkelwagentje

Bestelling
()


Gen 26:24
uitgever:onb
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WX2866 prijs:€ 2
winkelwagentje
Barmhartige Samaritaan
uitgever:Voorhoeve
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WX5141 prijs:€ 2
winkelwagentje
1 Cor 16:3
uitgever:onb
Catnr:geen~gelopen kleinrondstempel s Gravensande
kaartnr:  WZ7209 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Vensterserie
uitgever:Missiehuis Willibrordus
Catnr:7~ongelopen
kaartnr:  WZ8953 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Vensterserie
uitgever:Missiehuis Willibrordus
Catnr:10~ongelopen
kaartnr:  WZ8954 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Vensterserie
uitgever:Missiehuis Willibrordus
Catnr:1~ongelopen
kaartnr:  WZ8955 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Edelserie
uitgever:onb
Catnr:17~ongelopen
kaartnr:  WZ8956 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Edelserie
uitgever:onb
Catnr:5~ongelopen
kaartnr:  WZ8957 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Edelserie
uitgever:onb
Catnr:10 ongelopen
kaartnr:  WZ8958 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Edelserie
uitgever:onb
Catnr:7 ongelopen
kaartnr:  WZ8959 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Edelserie
uitgever:onb
Catnr:4 ongelopen
kaartnr:  WZ8960 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
serie 7500
uitgever:onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WZ8961 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Heilige Communie
uitgever:onb
Catnr:1311 gelopen
kaartnr:  WZ8962 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Heilige Communie
uitgever:serie Lux
Catnr:191 gelopen
kaartnr:  WZ8963 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Hoffnung de Hoffnungslosen
uitgever: Kettling en Kruger
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WZ8965 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Kersstal
uitgever: Polski
Catnr:geen gelopen vanuit Polen
kaartnr:  WZ9962 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Heil en Zegen
uitgever: onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WA3644 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Geloof..
uitgever: onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WA4150 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Sainte Th rese de 'l enfant Jesus
uitgever: Office Central
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4151 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Sainte Th rese de 'l enfant Jesus
uitgever: Onb
Catnr:24 ongelopen
kaartnr:  WA4152 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Tete de Chris par L.da Vinci
uitgever: Hermans
Catnr:230 ongelopen
kaartnr:  WA4153 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Verblijdt u in de hoop..
uitgever: onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WA4154 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Genade zij u...
uitgever: onb
Catnr:48 gelopen
kaartnr:  WA4155 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Wij wensen uit...
uitgever: A.M.t.W.
Catnr:1201 gelopen klein scheurtje
kaartnr:  WA4156 prijs:€ 0,50
winkelwagentje
religieuze afbeelding
uitgever: M.S.i.B.
Catnr:14760 gelopen
kaartnr:  WA4157 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Mozes in het biezen kistje
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4159 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
De drie koningen
uitgever: Missiehuis Uden
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4160 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
De stal en kribbe
uitgever: onb
Catnr:208 S ongelopen
kaartnr:  WA4161 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Psalm 40 18a
uitgever: onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WA4220 prijs:€ 1,00
winkelwagentje
Voor Vader
uitgever: Verkade
Catnr:geen gelopen met punaisegaatje
kaartnr:  WA4633 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
La priere des enfants Belges
uitgever: Verkade
Catnr:geen gelopen met punaisegaatje
kaartnr:  WA4634 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Bede
uitgever: Verkade
Catnr:geen gelopen met punaisegaatje
kaartnr:  WA4635 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Godswoord houdt stand ..
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen geen adresseringslijnen
kaartnr:  WA4812 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Zaai uw zaad..
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4814 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
U ter eer..
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4815 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Hij geeft sneeuw..
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4817 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Hoe lang hinkt hij op twee gedachten..
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen met scheurtje
kaartnr:  WA4818 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Bij de schaduw van het kruis..
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4819 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Stille Verten..
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4820 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
De algoede God..
uitgever: ver.v bijbelverspreiding
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA4831 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
fotokaart bezoek paus XI Lourdes
uitgever: Photo Lacaze
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WA5761 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
afb. Maria met kind en aanbidders
uitgever:soc.voor afrikaanse missie.
Catnr:15 gelopen
kaartnr:  WA6069 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
afb. kind in kribbe
uitgever:onb
Catnr:3695/5 gelopen
kaartnr:  WA6070 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Glaube
uitgever:Ph
Catnr:4469-1 gelopen
kaartnr:  WA8356 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Looft den Heere...
uitgever:onb
Catnr:geen gelopen kleine punaisegaatjes
kaartnr:  WA9026 prijs:€ 0,50
winkelwagentje
Wasch mij en ik zal witter zijn dan sneeuw...
uitgever:onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WA9027 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Onschuld
uitgever:A.S.B.
Catnr:178 gelopen
kaartnr:  WA9208 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Vrede
uitgever:A.S.B.
Catnr:178 gelopen
kaartnr:  WA9209 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Geduld
uitgever:A.S.B.
Catnr:178 gelopen
kaartnr:  WA9210 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
David wilde het water niet drinken
uitgever:Voorhoeve.
Catnr:1015/23 ongelopen
kaartnr:  WA9227 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
De zoon begon gebrek te lijden
uitgever:Voorhoeve.
Catnr:1015/30 ongelopen
kaartnr:  WA9230 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
De Heere is mijn licht..
uitgever:onb.
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WB3135 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Naomi en haar schoondochters.
uitgever:verspreiding H.Schrift
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WB4140 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Zalig Kerstfeest
uitgever:onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WB8281 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Goed voornemen
uitgever:Amag
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WE7894 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
God is liefde
uitgever:ver tot verspreiding Heilge Schrift
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WE8258 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Jezus zeide: Niemand komt tot den vader,dan door mij
uitgever:ver tot verspreiding Heilge Schrift
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WE8259 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
in de Kerststal
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9042 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Daar is geen leed zoo zwaar....
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9213 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Wat er op uw levenswegen...
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9214 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Daar bloeien tal van bloemen...
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9215 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
De Heere zegene U....
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9216 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
De Heere verheffe zijn aangezicht...
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9217 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Een vrouw die den Heere vreest ....
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9218 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Daar is geen leed zoo zwaar ....
uitgever:onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WG9219 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Zonder tekst
uitgever:onb
Catnr:EHB Gr 4184 gelopen
kaartnr:  WG9220 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Gij zult niet wankelen of bezwijken..
uitgever:onb
Catnr:serie 3593 gelopen
kaartnr:  WG9221 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Vreed op Aarde
uitgever: Nelly ten Have
Catnr:589 gelopen
kaartnr:  WG9314 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Foi Globe Trush
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WH1410 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Christus is opgestanden
uitgever: Voorhoeve
Catnr:geen ongelopen
Groot formaat
kaartnr:  WF8298 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Ik zeg het..,
uitgever: onb
Catnr:geen ongelopen
zonder adreslijnen
Groot formaat
kaartnr:  WF8299 prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Noel du petit Tyrolien
uitgever:Maison de la Bonne Presse
Catnr:9
Ongelopen
kaartnr : WH5185   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Noel du petit Tyrolien
uitgever:Maison de la Bonne Presse
Catnr:7
Ongelopen
kaartnr : WH5184   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Noel du petit Tyrolien
uitgever:Maison de la Bonne Presse
Catnr:12
Ongelopen
kaartnr : WH5186   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Noel du petit Tyrolien
uitgever:Maison de la Bonne Presse
Catnr:13
Ongelopen
kaartnr : WH5187   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Noel du petit Tyrolien
uitgever:Maison de la Bonne Presse
Catnr:10
Ongelopen
kaartnr : WH5188   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Het Anker vasthouden
uitgever:Theochrom serie
Catnr:1149
Ongelopen
kaartnr : WH5326   prijs:€ 2,00

winkelwagentje
Kerstkind
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH5539   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Nee Wanhoop niet...
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WF8848   prijs:€ 2,00

winkelwagentje
Zie de bewaarder Israels
uitgever:onb
Catnr:1934/1
Gelopen
kaartnr : WH7736   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Wie op den Heer vertrouwd .. reliefkaart
uitgever:onb
Catnr:geen
gelopen
kaartnr : WH5410   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Geluk en zegen allerwegen
uitgever:Schaefer
Catnr:9
Gelopen
kaartnr : WH5411   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Rijmpje
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5438   prijs:€ 1,00

winkelwagentje
Huisje in de sneeuw met religieus gedichtje
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5443   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Geloof Reliefkaart
uitgever:onb
Catnr:178
Gelopen
kaartnr : WH5885   prijs:€ 2.50

winkelwagentje
Leid ons niet in bekoring,,Illustratie Frits Hagen
uitgever:A.V.A.
Catnr:11
Ongelopen
kaartnr : WH5891   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
De Eerste Communie
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH5892   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Zalig Paasfeest
uitgever:onb
Catnr:3/2544
Ongelopen
kaartnr : WH5893   prijs:€ 2,00

winkelwagentje
Duitse tekst
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH5895   prijs:€ 1,00

winkelwagentje
Die in hem gelooft..
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH5896   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
De Heer verlaat ons niet
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5897   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Kloppen aan de deur..
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5898   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Komt allen tot mij..
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5901   prijs:€ 1,00

winkelwagentje
Want het leven is mij Christus..
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5902   prijs:€ 1,00

winkelwagentje
Glorie aan God in de hemelen
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH5903   prijs:€ 1,00

winkelwagentje
Zalig Kerstfeest
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH5904   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Maria heeft geholpen...
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5905   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Zalig Paasfeest
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH5907   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Hij is de menigvuldige verlossing
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5900   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
JubileƩ de Ste Angele Merice
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5661   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Laat de kinderen tot mij komen
uitgever:Julius Brumby
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH5662   prijs:€ 2,00

winkelwagentje
Hij zal als een herder..
uitgever:Geitz
Catnr:geen
Gelopen
kaartnr : WH8999   prijs:€ 1

winkelwagentje
Het nieuwe jaar...
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH6045   prijs:€ 1,00

winkelwagentje
Zonneschijn en regen...
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH6046   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Het nieuwe jaar..
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH6047   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Het nieuwe jaar..
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH6048   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Zonneschijn en regen
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH6049   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Zonneschijn en regen...
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH6052   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Communie
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH7798   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Communie
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH7799   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Communie
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH7800   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Communie
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH7801   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Communie
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH7802   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Communie
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WH7803   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Sei Stille
uitgever:onb
Catnr:geen
Gelopen
groot formaat
kaartnr : Wh9916   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Bidden
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1676   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Mensenliefde
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1677   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Liefdadigheid
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1678   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Mijn hart is gewond..
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1679   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
De pijnlijke manier
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1680   prijs:€ 3,00

winkelwagentje
Liefdesverdriet
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1681   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
De pijnlijke weg
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1682   prijs:€ 3,00

winkelwagentje
De pijnlijke weg
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ1683   prijs:€ 3,00

winkelwagentje
Gedenkenis der plechtige Communie
uitgever:Amag
Catnr:804
Ongelopen
kaartnr : WJ1699   prijs:€ 2,00

winkelwagentje
Vrolijk Kerstfeest met engel
uitgever:Amag
Catnr:804
Ongelopen
kaartnr : WJ1700   prijs:€ 2,00

winkelwagentje
Medische zendingspost Mbuma in Zuid Rhodesia
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WF9399   prijs:€ 5,50

winkelwagentje
Wij danken U...
uitgever:Ver,tot verspreiding der heilige Schrift
Catnr:geen
Ongelopen
groot formaat

kaartnr : WF9681   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Herberg bij Sichem
uitgever:Voorhoeve
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WK4834   prijs:€ 1,00

winkelwagentje
Ik verga van de honger
uitgever:Ver verspr.Heilige Schrift
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WK7525   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Heere Help ons
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WK7526   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
Ik ben de goede Herder
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WK7527   prijs:€ 2,50

winkelwagentje
De wijze en dwaze maagden
uitgever:Voorhoeve
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ6065   prijs:€ 2,00

winkelwagentje
Heere doe mij open
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ6064   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Een hof in Eden
uitgever:Voorhoeve
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ6063   prijs:€ 1,50

winkelwagentje
Vrede zij deze huize -reliefkaart
uitgever:onb
Catnr:geen
Ongelopen
kaartnr : WJ6062   prijs:€ 1,50

winkelwagentje

Home

Op deze pagina klein formaat ansichtkaarten tenzij anders vermeld

Thema's