Home

Naar
klederdrachten
Friesland

Meer
Zeilsport
Friesland

Naar
Groot Formaat

Meer
Friesland

winkelwagentje

Bestelling
()


Franeker Stadhuis
uitgever:Trenkler
Catnr:13~ gelopen pz 1 ct
kaartnr:  W246 prijs:€ 4,-
winkelwagentje
Franeker Planetarium
uitgever:onb
Catnr:geen
kaartnr:  W410 prijs:€ 2,-
winkelwagentje
Franeker Vijver Sjaerdemapark
uitgever:onb
Catnr:geen
kaartnr:  W956 prijs:€ 3,- achterzijde licht plakrestje
winkelwagentje
Franeker
uitgever:agtmaal
Catnr:geen
kaartnr:  W1552 prijs:€ 2,-
winkelwagentje
Franeker Dijkstraat
uitgever:Frisia
Catnr:geen
kaartnr:  W3499 prijs:€ 5,-
winkelwagentje
Franeker Stadhuis
uitgever:Trenkler
Catnr:22142
kaartnr:  W6238 prijs:€ 4,-
winkelwagentje
Franeker Kanaalweg
uitgever:Nauta
Catnr:10685 ~ ongelopen
kaartnr:  W7507 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Stadhuis
uitgever:Nauta
Catnr:10686 ~ ongelopen
kaartnr:  W7506 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Dijkstraat
uitgever:Nauta
Catnr:10544 ~ ongelopen
kaartnr:  W7505 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Voorstraat
uitgever:Nauta
Catnr:10513 ~ ongelopen
kaartnr:  W7501 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Kanaal
uitgever:Nauta
Catnr:10532 ~ ongelopen
kaartnr:  W7503 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Dr Jelle Bangastraat
uitgever:Nauta
Catnr:10748 ~ ongelopen
kaartnr:  W7499 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker van Ghemmenichstraat
uitgever:Nauta
Catnr:10750~ ongelopen
kaartnr:  W7498 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Molenpolle
uitgever:Nauta
Catnr:10749~ ongelopen
kaartnr:  W7496 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Interieur Planetarium
uitgever:onb
Catnr:geen ~ ongelopen
kaartnr:  W8931 prijs:€ 3,50
winkelwagentje
Franeker Gods Acker
uitgever:Nauta
Catnr:10525 ~ ongelopen
kaartnr:  W7503 prijs:€ 3,-
winkelwagentje
Franeker Vijverstraat
uitgever:Bakker
Catnr:1391 ~ gelopen
kaartnr:  W7502 prijs:€ 7,50
winkelwagentje
Franeker Ozingastraat
uitgever:Nauta
Catnr:10751 ~ ongelopen
kaartnr:  W7493 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
FranekerMonument Eise Eisinga
uitgever:Brinio
Catnr:3217 ~ ongelopen
kaartnr:  WX5296 prijs:€ 4,00
winkelwagentje
Franeker Noorderpoort
uitgever:Westerbaan
Catnr:geen ~ gelopen
kaartnr:  WX5298 prijs:€ 7.00
winkelwagentje
Franeker Oud Kaatsveld
uitgever:Nauta
Catnr:10510 ~ ongelopen
kaartnr:  WX8024 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker van der Bildtstraat
uitgever:Nauta
Catnr:10750~ ongelopen
kaartnr:  WX8025 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Eise Eisingastraat
uitgever:Sparo
Catnr:onb~ gelopen
kaartnr:  WZ3318 prijs:€ 5,50
winkelwagentje
Franeker 't West
uitgever:Bakker
Catnr:1396~ ongelopen
kaartnr:  WZ3317 prijs:€ 5,50
winkelwagentje
Franeker Stadhuis
uitgever:Bakker
Catnr:1401~ ongelopen
kaartnr:  WZ3316 prijs:€ 5,50
winkelwagentje
Franeker Ned Herv.Kerk
uitgever:Feenstra
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WZ3322 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker Voorstraat
uitgever:Bakker
Catnr:1398~ gelopen
kaartnr:  WZ3314 prijs:€ 5,50
winkelwagentje
Franeker Vestibule Stadhuis
uitgever:Zomer
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WZ9315 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Franeker Raadhuisplein
uitgever:Molenaar
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WA144 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker Korendragershuisje
uitgever:onb
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WA1771 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Panorama
uitgever:Bos
Catnr:geen~ ongelopen
kaartnr:  WA2692 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker Leeuwarderend
uitgever:Rembrandt
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB2534 prijs:€ 7,00
winkelwagentje
Franeker Vlietserbrug
uitgever:Agtmaal
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB2844 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker 't Stadhuis
uitgever:Zomer
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB4983 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Franeker Gezicht op Stadhuis
uitgever:Westerbaan
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB4984 prijs:€ 4,00
winkelwagentje
Franeker Interieur St Martinuskerk
uitgever:Wever
Catnr:geen~ ongelopen
kaartnr:  WB4985 prijs:€ 4,00
winkelwagentje
Franeker Hervormde Kerk van Binnen
uitgever:Mobach
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB4986 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Martinikerk
uitgever:Westerbaan
Catnr:geen~ ongelopen
kaartnr:  WB4987 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker Voorstraat
uitgever:Filbach
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB4988 prijs:€ 5,50
winkelwagentje
Franeker Dijkstraat
uitgever:onb
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB5028 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Leeuwarder End
uitgever Westerhaan
Catnr:geen~ gelopen
kaartnr:  WB5029 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Gedempt Leeuwardereind
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5030 prijs:€ 7,50
winkelwagentje
Franeker Salverderweg
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5031 prijs:€ 7,50
winkelwagentje
Franeker Zuiderkade
uitgever Vivat
Catnr:758~gelopen
kaartnr:  WB5033 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Zuiderkade
uitgever Nauta
Catnr:10541~ongelopen
kaartnr:  WB5034 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Oosterdraaibrug
uitgever Westerbaan
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5035 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Eise Eisinga
uitgever Westerbaan
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5352 prijs:€ 4,00
winkelwagentje
Franeker Planetarium
uitgever Wever
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5353 prijs:€ 3,50
winkelwagentje
Franeker Planetarium
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5354 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Postkantoor
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5355 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Gem huis Franekeradeel
uitgever onb
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5356 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
Franeker Voorstraat Martenahuis
uitgever Zomer
Catnr:geen~gelopen
lichte plakrestjes op achterzijde
kaartnr:  WB5357 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
Franeker Voorstraat
uitgever Nauta
Catnr:10752~ongelopen
kaartnr:  WB5358 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
Franeker Voorstraat
uitgever Rembrandt
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5359 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
Franeker Voorstraat
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5360 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker Voorstraat
uitgever Vivat
Catnr:760~ongelopen
kaartnr:  WB5361 prijs:€ 7,00
winkelwagentje
Franeker Oudheidskamer op het stadhuis
uitgever Zomer
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5362 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Franeker Hoekje uit een der raadzalen
uitgever Zomer
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5363 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Franeker Oudheidskamer op het stadhuis
uitgever Zomer
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5364 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Franeker Raadhuisplein
uitgever Rembrandt
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5367 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker Stadhuis
uitgever Westerbaan
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5368 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Franeker Noorderpoort
uitgever Vivat
Catnr:3014~gelopen
kaartnr:  WB5428 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Spoordijkstraat
uitgever Westerbaan
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5430 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Spoordijkstraat
uitgever Westerbaan
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5431 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Oud Grachtje
uitgever Wever
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5432 prijs:€ 3,50
winkelwagentje
Franeker Korendragershuisje
uitgever Zomer
Catnr:25~ongelopen
kaartnr:  WB5433 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Korendragershuisje
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5434 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Zilverstraat
uitgever onb
Catnr:319/2487~gelopen
kaartnr:  WB5435 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Zilverstraat
uitgever Feenstra
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5436 prijs:€ 9,50
winkelwagentje
Franeker Eiser Eisinga maker vh Planetarium
uitgever Westerbaan E&B
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5438 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
Franeker Planetarium
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5439 prijs:€ 3,50
winkelwagentje
Franeker Planetarium
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5440 prijs:€ 3,50
winkelwagentje
Franeker Planetarium van Eise Eisinga
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5441 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Vlietserbrug
uitgever Agtmaal
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5584 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Poortje
uitgever Wever
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5585 prijs:€ 1,00
winkelwagentje
Franeker Dongjumerpoort
uitgever Wever
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5586 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
Franeker Turfkade
uitgever onb
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5587 prijs:€ 4,50
winkelwagentje
Franeker Turfkade
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
lichte plakrestjes op achterzijde
kaartnr:  WB5588 prijs:€ 3,50
winkelwagentje
Franeker 't Koorndragershuisje fotokaart
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5589 prijs:€ 5,50
winkelwagentje
Franeker Gedenksteen
uitgever Wever
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5590 prijs:€ 2,50
winkelwagentje
Franeker Postkantoor
uitgever onb
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5591 prijs:€ 3,50
winkelwagentje
Franeker Martenahuis
uitgever Wever
Catnr:geen~ongelopen
kaartnr:  WB5592 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Gemeentehuis Franekeradeel
uitgever onb
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5593 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Raadhuisplein
uitgever onb
Catnr:geen~gelopen
kaartnr:  WB5594 prijs:€ 4.50
winkelwagentje
Franeker Raadhuis
uitgever onb
Catnr:7~ongelopen
kaartnr:  WB5595 prijs:€ 2.00
winkelwagentje
Franeker Raadhuis
uitgever Agrtmaal
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WB5596 prijs:€ 2.50
winkelwagentje
Franeker Eise Eisingastraat
uitgever onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WB5597 prijs:€ 4,00
winkelwagentje
Franeker Ned.Herv.Kerk
uitgever onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WB5598 prijs:€ 3,00
winkelwagentje
Franeker Centrum
uitgever luchtfoto
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WB5599 prijs:€ 4,00
winkelwagentje
Franeker Luchtfoto
uitgever luchtfoto
Catnr:geen ongelopen punaisegaatjes
kaartnr:  WB5600 prijs:€ 5,00
winkelwagentje
Franeker Vanuit de lucht
uitgever KLM Aerocarte
Catnr:26869 gelopen
achterzijde lichte plakresten en vouwtje
kaartnr:  WB5601 prijs:€ 1,00
winkelwagentje
Franeker Leeuwardervaart
uitgever onb
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WB5618 prijs:€ 7,50
winkelwagentje
Franeker Koersbericht
uitgever onb
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WB7513 prijs:€ 1,00
winkelwagentje
Franeker Stadhuis
uitgever Feenstra
Catnr:geen gelopen met kreuken
kaartnr:  WE7924 prijs:€ 1,00
winkelwagentje
Franeker interieur planetarium
uitgever Elsinga
Catnr:geen gelopen
kaartnr:  WE7925 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Franeker Raderwerk van het Planetarium
uitgever Elsinga
Catnr:geen ongelopen met lichte plakrestjes achterzijde
kaartnr:  WF5100 prijs:€ 1,50
winkelwagentje
Franeker Meerluik
uitgever Schuitmaker
Catnr:geen ongelopen met lichte plakrestjes achterzijde
kaartnr:  WF5101prijs:€ 2,00
winkelwagentje
Franeker vanuit de lucht
uitgever KLM Aerocart0
Catnr:geen ongelopen
kaartnr:  WH4378 prijs:€ 2,50
winkelwagentje

Home

Naar
Klederdrachten
Friesland

Groot Formaat
Friesland

Meer
Friesland