Home

Boeken Dordrecht
( pagina 1)

Meer boeken Dordrecht (2)

Meer boeken Dordrecht (3)

Meer
boeken
(ZH)

Meer
boeken
(NL)

Bladen,
Verslagen,
Divers

Nieuwe aanwinst Boeken Dordrecht

winkelwagentje

Bestelling
()Dordrecht Zoals het Was


Dubbeldam


Ach Lieve Tijd


Zo Was Dordt


Kwartaal & Teken


Ver.Oud Dordrecht


Verhalen van Dordrecht


Jaarboek Ver.Oud Dordrecht


Dordrecht van Toen
schrijver: Chr.J.Walson
162 pagina`s met ansichtkaarten, foto's en beschrijvingen van "wandeling" door Dordrecht gestart bij het Groothoofd.

Boek 1
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordrecht Verleden Tijd
schrijver: P.J.Horsman en J.Alleblas
127 pagina's met foto's en beschrijvingen van dordrecht uit een periode van ruim 60 jaar de oudste is van 1877, de jongste van 1941

Boek 2
TE KOOP € 8,50
winkelwagentje

Dordrecht
klein boekje van 39 pagina's uitgegeven door de Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer te Dordrecht mei 1941. Een aardige beschrijving van het Dordrecht in de vorige eeuw uitgegeven in de oorlogsjaren met als doel "Dordrecht een warm plekje in uw hart te geven en dat U anderen aandrang zult geven eveneens een bezoek aan onze oude stad te brengen"

Boek 4
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

Leven met het Verleden
Honderd jaar Oud Dordrecht (1892/1992) 244 pagina's over de geschiedenis van de Vereniging Oud Dordrecht en van haar peetmoeder "de Vereniging voor Vak en Kunst" komen uitgebreid aan het woord.
Uitgeverij Verloren te Hilversum

boek 9
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

700 jaar Gemeente Ziekenhuis Dordrecht
Een terugblik in beelden 103 pagina s met foto s en beschrijvingen over de geschiedenis van het Gemeenteziekenhuis te Dordrecht en van de Vereniging tot Ziekenverpleging te Dordrecht
uitgeverij DSW Dordrecht

boek 10
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrecht Vernieuwt
Jaar 1991
Een 79 pagina s tellende nota van het college van B& W van de gemeente Dordrecht hoe de stad er voor stond in 1991. Een visie wordt gegeven voor het beleid van de komende jaren.

Boek 28
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Spelevaart en watersport in Dordt
Jaar 1976
geschreven door F.Jorissen
115 pagina's over de geschiedenis van de Roei- en Zeilvereniging van Dordrecht en de periode daarvoor. Uitgever: Reidel's Uitgevermaatschappij

Boek 29
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordrecht
Een in opdracht van de Gemeente Dordrecht opgesteld blad met fraaie foto s en tekst van K.H.Ouwerkerk over de historie van Dordrecht en wat er rond die tijd gebeurde in de stad
Vermoedelijk rond 1955 uitgegeven. In verschillende talen opgesteld mede ten behoeve van opkomend tourisme

Boek 52
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordrecht de jaren 1975-1976
38 pagina s tellend boek uitgegeven door Bureau Voorlichting van de gem. Dordrecht met foto s van Ton Poortvliet, Henk Veenstra en Marco de Nood. Gebeurtenissen worden chronologisch van maand tot maand vermeld

Boek 60
TE KOOP € 5,50
winkelwagentje

Dordt in t kort
2007-2008 Alphabetisch gerangsschikte opsomming van telefoonnummers en adressen binnen Dordrecht

Boek 69
TE KOOP € 1,-
winkelwagentje

De historische schoonheid van dordrecht
door Mr J.J. Beyerman
Archivaris van Dordrecht
derde druk 1947 uit de Heemschutserie

Boek 78
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Nieuw bouwen
Binnen beschermd stadsgezicht
een uitgave van de Dienst Stadsontwikkeling jaren '80
Een 50 tal pagina's met een overzicht van verschillende bouwstijlen in Dordrecht.

Boek 85
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

de Cultuurkrant nr 2 feb 1995
Een maandelijkse verschijnend blad waarin de agenda van cultureel Dordrecht en allerlei wetenswaardigheden met betrekking tot kunst en daarmee samenhangende activiteiten in Dordrecht

Boek 88
TE KOOP € 1,00
winkelwagentje

Port Handbook
Jaar 1995-1996
De moderne havens van Dordrecht in de engelse taal beschreven in 48 pagina's met voorwoord van burgem. .

Boek 107
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

Dit is Dordrecht
blad met adressen en wat er zoal te doen is in Dordrecht
Jaar 2007

Boek 108
TE KOOP € 0,50
winkelwagentje

Dordrecht Vroeger en Nu
geschreven door Jaap Bouman
Jaar 1982
114 pagina's met beschrijving en en mooie foto's van hoe het was in 1982 vergeleken met veel eerder...
voorkant een kreuk zie scan

Boek 109
Verkocht € 4,50

Dordrecht 1650-1800
Een mooi boek met 107 pagina's uitgegeven door Waanders uitgevers te Zwolle waarbij op de ene bladzijde een oude afbeelding van Dordrecht staat en op de andere bladzijde een beschriving wordt gegeven in het nederlands,engels en frans

Boek 112
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Zeven eeuwen ziekenverzorging in dordrecht en Sliedrecht
Van Heilig Sacramentsgasthuis tot Merwedeziekenhuis geschreven door Dr.J.L.Kool Blokland (250 pagina's)

Boek 113
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Hij staat er nog
fraaie tekeningen van Wim Sterk van de Grote Kerk en interieur alsmede omgeving Grotekerksbuurt.(71 pagina s)

Boek 116
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

Een rondwandeling door de Grote kerk
62 pagina s geschreven door W.Nijman en uitgegeven door D.J. van Brummen BV.Een beschrijving van de Grote kerk met veel foto s van details.

Boek 122
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

De Augustijnenkerk van Dordrecht
Boek uitgegeven door de kerkvoogdij Hervormde Gemeente Dordrecht in 1993 en geschreven door A.Nelemans met foto s van A.van Lelieveld. waarin de geschiedenis van de Augustijnenkerk wordt beschreven in 104 pagina s

Boek 125
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Verslag van de gemeente Dordrecht over het jaar 1994 Boekje voorzien van veel foto s uit het desbetreffende jaar

Boek 126
TE KOOP € 5,-
winkelwagentje

Een bos Biesbosch
schrijver: Don, van der Esch, Kroesveld, Oome
266 pagina s ; een slectie van denken en werken aan de Biesbosch in onze tijd

Boek 130
TE KOOP € 7,-
winkelwagentje

Dordrecht Stad in de Ruimte
schrijver: J.N.Voorhoeven
194 pagina's rijk gedocumenteerd fotoboek over Dordrecht met foto's en beschrijvingen van dordrecht en anecdotes van bekende Dordtenaar Chr. J Walson

Boek 133
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrechts Museum
uitgever Kosmos
138 pagina's met foto's en beschrijvingen van museum dordrecht

Boek 138
TE KOOP € 4,-
winkelwagentje

Grote of onze Lieve Vrouwe Kerk

Foto's en beschrijvingen van Grote kerk Dordrecht . Boekje van 33 pagina's tekst en opmaak herman van Duinen

Boek nr 161
VERKOCHT € 5,-

Metamorfose Dordrechtt

Uitgav van de Dordtenaar waarbij de oude foto's van Dordt naast recente foto's staan zodat verschillen goed zichtbaar zijn. tekst is van Jaap Bouwman en foto's van Eppo Notenboom. Aantal pagina's 103

Boek nr 163
TE KOOP € 7,50-
winkelwagentje

Van Landgoed tot Gemeengoed

de geschiedenis van het park Merwestein

93 pagina's beschrijving van ontstaan en geschiedenis park Merwestein Pieter Breman

Boek nr175
TE KOOP € 9,-
winkelwagentje

Gewogen en te licht bevonden

een boek ove 75 jaar Keuringsdienst Dordrecht

Boek van 167 pagina's geschreven door P.W. de Zeeuw over de Keuringsdienst van Waren

Boek nr178
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordrecht
Tussen Straat en Stad
Stedelijk jaarbeeld 1994

Foto's en tekst opgesteld door de gemeente Dordrecht laat zien wat er leefde in de stad rond het jaar 1994 Boek van 88 pagina's geschreven door Gemeente Dordrecht

Boek nr191
TE KOOP € 11,-
winkelwagentje

KNVB Jubileumboek
1889-1939
van den Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

Boek van 400 pagina's geschreven door o.a. K.J.J.Lotsy en ir A.van Emmenis Naslagwerk vanaf de oprichting tot aan de 1e wereldoorlog van de Nederlandse voetbalgeschiedenis

Boek nr195
TE KOOP € 39,-
winkelwagentje

Vereniging Vrienden Grote Kerk


Mapje met berichten en mededelingen inzake de Grote Kerk Foto's en omschrijingen

Boek nr 204
TE KOOP € 3,-
winkelwagentje

Het stadhuis van Dordrecht


Boekje van 51 pagina's over het Stadhuis in 1986. De tekst is van Peter Marijnissen Oplage 5000 ex.

Boek nr 206
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

A Chronicle of Dordrecht


Een boekje van 63 pagina's over de stad Dordrecht in het Engels beschreven

Boek nr 208
TE KOOP € 3,-
winkelwagentje

Dordrecht Verscholen stad tussen rivieren


Een boek van ongeveer 125 pagina's met prachtige foto's Marco de Nood. Frits Baarda beschrijft aan de hand van deze foto's de stad Dordrecht. De tekst is tevens vertaald in de Engelse taal. Het laat de stad zien in de 21e eeuw. Het boek is breder dan op de foto

Boek nr 210
TE KOOP € 8,50
winkelwagentje

Hersteld Stadhuis


Klein boekje-27 pagina's- uit 1985 met foto's en korte omschrivingen over de renovatie van het stadhuis

Boek nr 211
TE KOOP € 3,50
winkelwagentje

Het Hof der Augustijnen


17 pagina's met getypte tekst over het Hof der Augustijnen uitgegeven door Archiefdienst in 1972

Boek nr 216
VERKOCHT € 1-

D gids van Dordrecht

en gids van ongeveer 60 pagina's met adressen/telefoonnummers bedrijven uitgegeven door Alles In Nederland BV.

Boek nr 267
TE KOOP € 1,50
winkelwagentje

Dordrecht in voor-en tegenspoed

Boekje van 47 pagina's uitgegeven in 1976 door Dordrechts museum. De wandschilderingen van Reinier Kennedy

Boek nr 273
VERKOCHT € 7,50

DSW Dordrecht

Jaar 1970
Boek van Dienst Sociale werkvoorziening 75 pagina s met foto s en beschrijvingen over activiteiten van de nieuwe vestiging DSW te Dordrecht

Boek nr 274
TE KOOP € 3,50
winkelwagentje

Beslispunten Zuid Holland Zuid

Brochure van 12 pagina's uitgegeven door Prov ZH. Discussienota voor herziening strekplan Zuid-Holland Zuid

Boek nr 275
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

DSW Dordrecht

Boekje van 66 pagina's uitgegeven door DSW Dordrecht geschreven ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de Dienst Soc.Werken (DSW) Veel foto's en beschrijving over de geschiedenis en ontwikkeling van dit bedrijf

Boek nr 277
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Wisselende Waterkanten

Boekje van 52 pagina's met tekeningen van Wim Sterk en gedichten van Merwesteijnlezers

Boek nr 280
TE KOOP € 5,50
winkelwagentje

Rozetten Grote Kerk Dordrecht

Boekje met 71 pagina`s met foto's en beschrijvingen van rozetten in Grote Kerk Dordrecht schrijver Herman van Duinen

Boek 297
VERKOCHT € 4,50

Kroniek der stad Dordrecht

boekje met 61 pagina`s met foto's en beschrijvingen van de stad Dordrecht uitgegeven in 1937 met medewerking van gemeentebestuur Dordrecht

Boek 298
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Historische Schoonheid van Dordrecht

Klein boekje met 123 pagina`s met enkele foto's en beschrijving van de historische stad Dordrecht geschreven door Mr.J.B. Beijerman in 1943 Heemschutserie

Boek 299
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Museum Simon van Gijn en Dordrechts Museum

Boekje met 80 pagina`s met foto's en beschrijvingen van museum van Gijn n 80 pagina'svaaan het Dordrechts Museum Uitgever Kosmos

Boek 300
VERKOCHT € 5,50

Wapenfeiten

Klein boekje met 80 pagina`s met foto's en beschrijvingen van wapens van verschillende steden in Zuid Holland w.o Dordrecht

Boek 301
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Sacrament der Zieken Zevenhonderd Jaar Gast-of Ziekenhuis te Dordrecht

23 pagina`s met foto's,tekeningen en beschrijvingen van het Gasthuis te Dordrecht geschreven door dr.Jensma

Boek 302
TE KOOP € 3,00
winkelwagentje

Museum Simon van Gijn

klein boekje met 63 pagina`s met foto's en beschrijvingen van het museum van Gijn

Boek 305
TE KOOP € 3,50
winkelwagentje

Dordrecht heruitgave van beschrijving uit 1841

Seie Zaltbommelse Miniaturen Herdruk van het gedeelte Dordrecht uit het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden Ongeveer 30 pagina`s

Boek307
TE KOOP € 5,00
winkelwagentje

De Grote Kerk te Dordrecht

ongeveer 30 pagina`s met foto's en beschrijvingen van de Grote Kerk te Dordrecht

Boek 308
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrecht vernieuwt

79 pagina`s met foto's en beschrijvingen en vooral ontwikkeling van de Merwestad op weg naar de 21e eeuw geschreven in 1991 onder beheer weth.P.C.Janse

Boek 309
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Opstand en Onafhankelijkheid
Eerste Vrije Statenvergadering 1572
Ongeveer 80 pagina`s met foto's en beschrijvingen opstand tegen Spanje. Betreft soort catalogus met afbeeldingen uit die periode

Boek 310
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrecht en het Water

Een wandelroute door historische binnenstad Dordrecht klien boekje met 28 pagina`s met foto's en beschrijvingen van de stad uitgegeven door het Museum

Boek 313
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

Het Haentje aan de Vogelmarckt

Beerkelderonderzoek in het pand aan de Groenmarkt 63-71 door AWN amateurarcheologen Lek en Merwestreek
64 pagina`s met foto's en beschrijvingen van voorwerpen gevonden in 1986

Boek 314
TE KOOP € 5,50
winkelwagentje

Het Augustijnenklooster

24 pagina`s in klein boekje met foto's en beschrijvingen over het Augustijnenklooster geschreven door Gert van Engelen

Boek 316
TE KOOP € 3,50
winkelwagentje25 pagina`s in klein boekje uitgegeven door gem Dordrecht met foto's en beschrijvingen van Het Hof te Dordrecht

Boek 317
TE KOOP € 4,00
winkelwagentje

De Wilhelmina Stichting

klein dun boekje 11 pagina`s met foto's en beschrijvingen van de Wilhelminastichting geschreven door W.M. van Wijk

Boek 318
TE KOOP € 3,00
winkelwagentje40 pagina`s in boekje met foto's en beschrijvingen van Augustijnenkerk Dordrecht geschreven door A.de Boon

Boek 319
TE KOOP € 5,50
winkelwagentje

Museum Mr Simon van Gijn

dun boekje met foto's en beschrijvingen van het Museum van Gijn

Boek 321
TE KOOP € 3,50
winkelwagentje

Grondig Bekeken

48 pagina`s 23e jaargang nr 3 set 2008 van de afdeling Lek en Merwestreek met archeologische onderwerpen

Boek 322
TE KOOP € 3,00
winkelwagentje

Cholera en Gemeentebeleid in Dordrecht in 19e eeuw

56 pagina`s met kaarten en beschrijvingen en statistieken aangaande gemeentebeleid t.a.v.cholera in de stad Dordrecht in 19e eeuw Geschreven door drs J.A.S.M. Olvers

Boek 323
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Bombardement Dordrecht in het Jaar 1813

55 pagina`s met enkele foto's en ooggetuigeverslag van de stad Dordrecht in de Franse tijd geschreven door Leendert van der Es

Boek 324
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Gebrandschilderde ramen in de Grote Kerk te Dordrecht

68 pagina`s in klein boekje met foto's en beschrijvingen van de gebrandschilderde ramen in de Grote Kerk te Dordrecht

Boek 325
TE KOOP € 5,50
winkelwagentje

De Grote of onze Lieve Vrouwekerk

Negen eeuwen in woord en beeld

Boekje van 33 pagina's geschreven door Herman van Duinen en voorzien van veel afbeeldingen van de Grote Kerk van Dordrecht

Boek nr 430
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

De Grote of onze Lieve Vrouwekerk

Torenklanken van Luidklok tot Beiaard

Boekje van 33 pagina's geschreven Herman van Duinen en voorzien van veel afbeeldingen van de toren van de Grote Kerk van Dordrecht

Boek nr 431
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

De Grote of onze Lieve Vrouwekerk

Wanden van gekleurd Licht in woord en beeld

Boekje van 29 pagina's geschreven door Herman A.van Duinen over de gebrandschilderde ramen van de Grote Kerk in Dordrecht

Boek nr 434
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Dordt een eeuw geleden

Een tijdsbeeld

Boek van 150 pagina's geschreven door C.J. van der Wilt Het voert de lezer langs interessante punten en gebeurtenissen in het eerste decennium van de twintigste eeuw in Dordrecht. De geboortestad van de schrijver.

Boek nr 437
TE KOOP € 8,50
winkelwagentje

Dichters in Dordt

beschrijving van dichters in Dordrecht vanaf de 16e eeuw

Boek van pagina's geschreven door e.a.

Boek nr 462
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Home

Boeken Dordrecht
( pagina 1)

Meer boeken Dordrecht (2)

Meer boeken Dordrecht (3)

Meer
boeken
(ZH)

Meer
boeken
(NL)

Bladen,
Verslagen,
Divers

Nieuwe aanwinst Boeken Dordrecht