Home

Boeken Dordrecht

Meer
boeken (NL)

Meer
boeken Dordrecht

Bladen,
Verslagen,
Divers

Nieuwe aanwinst Boeken Dordrecht

winkelwagentje

Bestelling
()Dordrecht Zoals het Was

Dubbeldam

Ach Lieve Tijd

Zo Was Dordt

Kwartaal & Teken

Ver.Oud Dordrecht

Jaarboek Ver.Oud Dordrecht

Verhalen van Dordrecht
De Dordtse Synode .
een beschrijving door Fred van Lieburg van de achtergronden en gevolgen van de Dordtse Synode .

Verhalen van Dordrecht 1
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Gezichten van Dordrecht
Een wandeling door het noordoostelijk deel van historische binnenstad Dordrecht. Niet de monumentele gevels maar de kopjes die in de gevels zitten worden door Jaap Bouman onder de loep genomen.

Verhalen van Dordrecht 2
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Stadhuis van Dordrecht
beschrijving van de historie door Rita Vlot van de architectonische als functionele ontwikkeling van het Stadhuis.

Verhalen van Dordrecht 3
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Naamgenoten Dordrecht op 4 continenten . Hoe andere plaatsen door de handelsgeest van Dordrecht hun naam danken aan Dordtse handelsgeest. Beschreven door Frits Baarda .

Verhalen van Dordrecht 4
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
1572
Vrije staten kiezen voor onafhankelijkheid en Oranje. De auteur Joke Vente vertelt over de aanloop naar de Statenvergaderibin het Hof,de rol van de watergeuzen en oproep tot steun van de Prins van Oranje.

Verhalen van Dordrecht 5
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Het Zakkendragersgilde. Over de opkomst en ondergang van een Dordts gilde.Geschreven door Kitty Romer en Jan Koonings .

Verhalen van Dordrecht 6
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
De Sint Elisabethsvloed .Hoe het water geschiedenis schreef.Een beeld van Wim Roodnat over de huidige inzichten van een overstroming die ruim 600 jaar geleden grote gevolgen had.

Verhalen van Dordrecht 7
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Victoria
geschiedenis van een biscuitfabriek vanaf 1904 tot de sloop van de fabriek in 1982. Geschreven door Frits Baarda.

Verhalen van Dordrecht 8
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
De Watertorens van Dordrecht en Dubbeldam. Nieuw leven voor markante bouwwerken. Geschrevn door Andre Oerlemans.

Verhalen van Dordrecht 9
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Een dronk op Dordrecht Een beknopte alcoholische geschiedenis. Geschreven door Kees Thies.

Verhalen van Dordrecht 10
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Middeleeuwse mirakelen en wonderverhalen van nu. De schrijver A.Koman neemt de lezer mee door de wereld van wonderbaarlijke middeleeuwse verhalen over Dordtenaren

Verhalen van Dordrecht 11
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Ary Scheffer . Portret van een Franse schilder uit Dordrecht. In dit boekje wordt het fascinerende leven en werk van Ary Scheffer beschreven door Sander Paarlberg.

Verhalen van Dordrecht 12
Verkocht € 4,50

Verhalen van Dordrecht
De Dordtse Hofjes . Van Middeleeuwse woonvorm tot modern alternatief. Marcel Sluyter schrijft over de geschiedenis van de hofjes in Dordrecht .

Verhalen van Dordrecht 13
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Dordrecht op het Spoor . De trein als motor voor de stad. Rita Heiden schrijft over de geschiedenis en het belang van het spoor in Dordrecht.

Verhalen van Dordrecht 14
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Dordrecht en het Huis van Oranje Nassau . Dit boekje is geschreven door Ton Molendijk en beschrijft de bezoeken en de viering van festiviteiten rond het huis van Oranje Nassau.

Verhalen van Dordrecht 15
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Een eeuw onderwijs in het Oranjepark . Geschiedenis van een monument. Geschreven door Anthon Grootenboer en Govert Veldhuizen.

Verhalen van Dordrecht 16
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Kroniek van Dordrecht. Geschreven door Jan Alleblas. Een beknopte historie van Hollands oudste stad. Een samenvattend overzicht van de historische gebeurtenissen en ontwikkelingen in Dordrecht vanaf het ontstaan van de stad Dordrecht tot 2009.

Verhalen van Dordrecht 17
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Burgemeesters van Dordrecht .
Eerste burgers van 1285 tot 2010. Het ontstaan van het ambt, tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en in ons huidige Koninkrijk der Nederlanden komt aan bod.Geschreven door Harco Bakker.

Verhalen van Dordrecht 18
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Dordrecht in de oorlog en de oorlog in Dordrecht. De oorlogsjaren in Dordrecht 140-1945 worden beschreven Kees Weltevrede.

Verhalen van Dordrecht 19
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Dieren in de Dordtse Binnenstad. In boekje wordt door Herman van Duinen en Cees Esseboom ingegaan op de dieren die afgebeeld zijn in onze stad.

Verhalen van Dordrecht 20
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Het Dordtse Dolhuis . Een beschrijving van de geschiedenis van het Dolhuiscomplex in Dordrecht door Herman van Duinen en Cees Esseboom.

Verhalen van Dordrecht 21
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
De Bijbel in Dordrecht. Terugblik van Fred van Lieburg op de geschiedenis van bijbels, bijbelvertalingen en bijbelgebruik toegespitst op de stad Dordrecht.

Verhalen van Dordrecht 22
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Riddersporen en huizen van de Merwede. Een boekje geschreven door Nieky Klaus over de heren en huizen van de Merwede,

Verhalen van Dordrecht 23
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
De Munt van Holland .Herman van Duinen en Cees Esseboom schrijven over de geschiedenis van de Dordtse Munt,

Verhalen van Dordrecht 24
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Schouwburg Kunstmin. Historie van de Dordtse podiumkunsten en het gebouw Kunstmin in het bijzonder.Geschreven door Geesken Bloemendal -ter Horst en Elisabeth van Heiningen.

Verhalen van Dordrecht 25
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Dordrecht ,De Poort van Holland. Stadspoorten aan Land- en Waterzijde.Geschreven door Herman A.van Duinen en Cees Esseboom

Verhalen van Dordrecht 26
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Dordtse Impressionisten. Schilders van de losse toets.Geschreven door Peter van Loon.

Verhalen van Dordrecht 27
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Van kaalslag tot nieuwbouw
Een boekje geschreven door Bert te Kiefte over de sanering van de Dordtse binnenstad 1958-1980

Verhalen van Dordrecht 28
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Verborgen schatten van het Statenplein. Ontstaan en ondergang van een middeleeuwse ambachtswijk tussen Kromme Elleboog en de Kolfstraat geschreven door Marc Dorst.

Verhalen van Dordrecht 29
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Van kantoor NV Brandverzekering-Maatschappij 'Holland van 1859' tot onderwijsmuseum geschreven door Rien van Buren en Kees Rouw.

Verhalen van Dordrecht 30
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Van zeil naar stoom en diesel . Dordrecht en de Binnenvaart. Een geschiedenis van de binnenvaart wordt door Sjoerd de Meer tot leven gewekt.

Verhalen van Dordrecht 31
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Dordtse kapers op de kust. Helden of Schurken? Een indrukwekkende beschrijving over het leven van enkele Dordtse piraten en hun wijze om vermogen te vergaren.

Verhalen van Dordrecht 32
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Rembrandt en Dordrecht. De meester en zijn leerlingen, geschreven door Sander Paarlberg. Een verrassend overzicht van alles wat Rembrandt met Dordrecht had en omgekeerd.

Verhalen van Dordrecht 33
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
De Groenlantsvaerders . Een beschrijving van de Dordtse walvisvaart van 1679-1804 . Dit boekje is geschreven door Daan Esseboom.

Verhalen van Dordrecht 34
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Architectuur in Dordrecht 1830-1950.
In het voetspoor van een zevental Dordtse bouwmeesters. Geschreven door Elisabeth van Heiningen.

Verhalen van Dordrecht 35
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Thuredrith.
Nieuw Licht op het ontstaan van Dordrecht . Een interessant boekje geschreven door Marc Dorst, Henk 't Jong en Gerrit Jan Schiereck over ontstaansgeschiedenis van Dordrecht en zijn omgeving.

Verhalen van Dordrecht 36
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Verhalen van Dordrecht
Het Dordtse Minderbroederklooster. 326 jaar bouwen en bidden. Door een grote brand bij Buytink in 1982 werd het mogelijk om het gebied op de hoek Voorstraat en Visstraat grondig te onderzoeken. Marc Dost beschrijft de verschillende kloosterfasen en toont de talrijke vondsten.

Verhalen van Dordrecht 37
TE KOOP € 4,50
winkelwagentje

Dordrecht Zoals het Was

Dubbeldam

Ach Lieve Tijd

Zo Was Dordt

Kwartaal & Teken

Ver.Oud Dordrecht

Home