Home

Boeken Dordrecht
Nieuwe Aanwinst

Meer boeken Dordrecht (1)

Meer boeken Dordrecht (2)

Meer boeken Dordrecht (3)

Meer
boeken
(ZH)

Meer
boeken
(NL)

Bladen,
Verslagen,
Divers

Nieuwe aanwinst Boeken Dordrecht

winkelwagentje

Bestelling
()Dordrecht Zoals het Was


Dubbeldam


Ach Lieve Tijd


Zo Was Dordt


Kwartaal & Teken


Ver.Oud Dordrecht


Verhalen van Dordrecht


Jaarboek Ver.Oud Dordrecht


Het Dordt Boek
Een boek met 327 pagina's geschreven door Frits Baarda en Wim van Wijk waarin wordt geput uit de fascinerende rijkdommen en een levendig portret wordt gegeven van de stad Dordrecht in al haar facetten.

Boek nr 702
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

A B C D Dordt
Boek met 159 pagina's waarin Dordtse woorden en uitdrukkinge,dialect ,verhalen en versjes ,gedichten en straattypes geschreven door Sibrand de Grauw en Gerard de Gast

Boek nr 703
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Dordrecht in Zakformaat
Een tweetalig boek (NL en Engels) met 111 pagina's geschreven door Lize Stilma waarin een beeld wordt geschetst van Dordrecht en de Dordtenaren waarin de rijke geschiedenis van de oudtse stad van Holland

Boek nr 704
TE KOOP € 5,50
winkelwagentje

Dordt Rondom
Geschreven en getekend door Ad Bakker in 125 pagina's met fraaie tekeningen van de oude binnenstad van Dordrecht en een overzichtstekening vanaf de Dordtse Dom

Boek nr 706
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Het Eiland van Dordrecht
Een verkenning van een boeiende streek geschreven door Dr.H.A.Visscher in 120 pagina's. Een kennismaking met wat het eiland van Dordrecht in natuur-en cultuurhistorisch opzicht te bieden heeft met veel fraaie afbeeldingen.

Boek nr 709
TE KOOP € 12,50
winkelwagentje

De Geschiedenis van Dordrecht deel 3
1813-2000

Diepgravend standaardwerk (410 pagina's) bestaande uit driedelige serie over de dordtse geschiedenis is. Redactie :Pim Kooij en Vincent Sleebe waarin de geschiedenis van Dordrecht met behulp van het stadsarchief wordt beschreven gedurende de periode1813-2000.

Boek nr 710
TE KOOP € 49,-
winkelwagentje

De Geschiedenis van Dordrecht deel 2
1572-1813

Diepgravend standaardwerk (435 pagina's) bestaande uit driedelige serie over de dordtse geschiedenis . Redactie :Willem Frijhoff Hubert Nustelingen Marijke Spies waarin de geschiedenis van Dordrecht met behulp van het stadsarchief wordt beschreven gedurende de periode 1572-1813.

Boek nr 711
TE KOOP € 49,-
winkelwagentje

Baas Hoek 1880-1958
Het levensverhaal van Gerrit van Hoek .De geschiedenis van een Dordtse pionier op sociaal gebied geschreven door Leo van Hoek . Boek heeft 112 pagina's .

Boek nr 716
TE KOOP € 14,50
winkelwagentje

Dordrecht - Een stad op een eiland
Een boek geschreven in 84 pagina's door Hans Kerstiens met vooral veel beeldmateriaal van het eiland van Dordrecht .

Boek nr 717
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Ken Drechtsteden
Netwerken in de regio.
Bevat lezenswaardige informatie in 180 pagina's uit stad of streek. Deelnemende ondernemingen worden in schijnwerpers gezet en kunnen zich profileren. Bevat fraaie luchtfoto's.

Boek nr 720
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

De ramp
Een boek met veel indrukwekkende foto's uit de februari-ramp in 1953. Daarnaast veel beschrijvingen van deze nare gebeurtenis. Het boek bevat een informatieve topografische kaart van de provincie Zeeland en omgeving welke delen wel en welke delen niet werden gespaard voor deze ramp. De buitenzijde aan de kaft is iets beschadigd .

Boek nr 723
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van de eeuw
Een ansichtenkaartenserie van de Krimpener Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.Boek bevat 280 pagina's . Dit boek is in1979 samengesteld door H.A.Voet en bevat een komplete serie van 447 ansichtkaarten die de drukkerij van Nooten te Schoonhoven in de jaren 1901-1903 heeft gedrukt en uitgegeven.

Boek nr 724
TE KOOP € 29,00
winkelwagentje

Het stadhuis te Dordrecht
in 99 pagina's beschrijft Margrit Elisabeth Stades -Vischer de interessante geschiedenis van het oude stadhuis van Dordrecht

Boek nr 726
TE KOOP € 15,00
winkelwagentje

Dordrecht van stad tot eiland
Een boek met 95 pagina's o.a geschreven door Wim van Wijk. Het eerste deel gaat over de groei van het Eiland van Dordrecht. Daarnaast veel historische beschrijvingen, kaarten en afbeeldingen van de oude stad en omgeving

Boek nr 727
TE KOOP €12,50
winkelwagentje

'k Kan Dordt zomin zonder haar leeszaal denken
Een boek met 60 pagina's geshreven in 1999 over de 100 jarige geschiedenis van de Openbare Bibliotheek te Dordrecht .De auteur : Dr.Paul Schneiders

Boek nr 728
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordt eigen-aardig
Een bloemlezing van artikelen over de geschiedenis van Dordrecht wekelijks geschreven door Jaap Bouman in het dagblad De Dordtenaar. Boek bevat ruim 107 pagina's leesplezier.

Boek nr 729
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Het leven van de verzamelaar
Een eerbetoon aan het leven van de verzamelaar, bankier,advocaat en koopman Simon van Gijn geschreven door Ella Reitsma in 189 pagina's

Boek nr 730
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrecht - Verscholen stad tussen rivieren
Groot fotoboek waarbij de stad Dordrecht mooi in beeld wordt gebracht. De daarbijbehorende tekst is ook in de engelse taal afgedrukt.Boek van 127 pagina's is geschreven door Marco de Nood en Frits Baarda.

Boek nr 731
TE KOOP € 14.,00
winkelwagentje

Dordrecht - in oude ansichten
Een boekje geschreven door Mr Beyerman oud-archivaris van de gemeente Dordrecht waarbij oude foto's van oude ansichtkaarten van Dordrecht van een korte tekst worden voorzien .

Boek nr 733
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Het Dordrecht van Tollens
Een boek met 126 pagina's voorzien van fraaie foto's van de bekende fotograaf van Dordrecht en een beschrijving over het leven van Henricus Johannes Tollens 1864-1936

Boek nr 737
TE KOOP € 12,50
winkelwagentje

Dordrecht in tegenlicht
Een boek met 158 pagina's over het raadselachtige leven van Joost van de Weg, een bekende naam als uitgever maar ook zeer goede fotograaf van plaatsen in Dordrecht en omgeving. Uiteraard is het grootste deel van het boek gewijd aan de zeer fraaie kunstzinnige afbeeldingen van de stad waarbij de inwoners door hem niet werden vergeten.

Boek nr 738
TE KOOP € 19,50
winkelwagentje

Dordrecht Gezien - de oudste stad van Holland
Een ruime selectie pentekeningen en acquarellen van Dordtse stadsgezichten in een boek met 141 pagina's aangevuld met bijpassende gedichten van tekenaar en auteur Ad Bakker

Boek nr 739
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Medische staf Merwedeziekenhuis
Een boek (104 pagina's ) uit 1987 geschreven door E.G.M. D'haene en S.K. Schalema over de vorming van medische staven in Nederland en Dordrecht in het bijzonder . De notulen 1927-1931 zijn hierin opgenomen.

Boek nr 741
TE KOOP € 19,50
winkelwagentje

Het Hof te Dordrecht
Een korte geschiedenis van het Hof in dit kleine boekje van 24 pagina's een uiteenzetting over de toenmaliige bestemming.een uitgave van de Culturele Raad te Dordrecht

Boek nr 749
TE KOOP € 3,00
winkelwagentje

Jubileum-Grutterke
25 jaar kleuterschool 's Gravenmoer.Een schat van herinneringen in woord en beeld van 75 jaar school met de Bijbel en 25 jaar Chr Onderwijs onder redactie L.F.D Blom. Het boekje is weliswaar compleet maar valt enigszins uitelkaar.

Boek nr 751
TE KOOP € 3,50
winkelwagentje

Zwijndrecht - Van A tot Zwijndrecht
Gemeentegids 2011/2012 Een bron van informatie van de gemeente over de plaats Zwijndrecht .

Boek nr 752
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

'Dichter bij Dordt...'
Oude binnenvaart onder zeil. Een samenvatting van verhalen in 72 pagina's m.b.t. de binnenvaart rondom Dordrecht geschreven door Jaap Bouman .

Boek nr 753
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

LekkerWeg op het eiland van Dordrecht
Een boekje geschreven door Chris Houtman/Dick van den Heuvel. Een informatief boekje (96 pagina's )vooral voor de bezoekers aan het eiland van Dordrecht.

Boek nr 755
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Aan de rand van de ramp
Het Eiland van Dordrecht en de watersnood van 1953 .Geschreven door Frits Baarda, Gert van Engelen en Wim van Wijk. Een boek met 281 pagina's waarbij de watersnood febr.1953 op het eiland van Dordrecht centraal staat.

Boek nr 757
TE KOOP € 19,50
winkelwagentje

Dordt gezien door Jan Hensema
Boekje met tekeningen van Jan Hensema

Boek nr 760
TE KOOP € 5
winkelwagentje

De in en uit van A tot Z
Geschiedenis van de Vereeniging voor In-en Uitwendige Zending 1876-1988. eeen boek van 167 pagina's geschreven door W. Nijman over het verspreiden van het Christelijk geloof binnne Dordrecht en daarbuiten.

Boek nr 763
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Kijk nog even om...
Tekeningen van Wim Sterk van de stad Dordrecht met teksten van Cathy Groen.

Boek nr 768
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Over de Kop
Een zeer interessant boek met 108 pagina's over buurt 'de Kop van 't Land' . De geschiedenis van de omgeving en de aldaar varende pont krijgt ruim aandacht. Het boek is geschreven door Wim van Wijk en ruim voorzien van afbeeldingen.

Boek nr 769
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

De Drechtsteden
De reportages en presentaties in dit boek over Dordrecht en overige Drechtsteden van 212 bladzijden vormen een prachtig beeld van de geschiedenis en bedrijfsleven in de Drechtsteden aan het begin van deze eeuw.Geschreven door Giite Peeters, Sandra de Boer en Ingrid Schaap.

Boek nr 771
TE KOOP €15,50
winkelwagentje

Dordrecht
Een boek (80 pagina's) met veel afbeeldingen van het eiland van Dordrecht en daar bij een toelichting geschreven door Hans Kerstiens en foto's van Henk Haubrich .

Boek nr 792
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Lugten Malschaert Architecten
Een boek van 56 pagina's waarin de 100 jarige geschiedenis van 1892 tot 1992 van het architectenbureau Lugten Malschaert gevestigd te Dordrecht aan de orde komt. Fraaie bouwtekeningen en afbeeldingen van panden worden beschreven door team Lugten, Malschaert en architect en publicist Kees Rouw.

Boek nr 794
TE KOOP € 12,00
winkelwagentje

De Dordtenaar FotoJaarBoek 1995-1996
Een selectie door de eindredactie van het dagblad de Dordtenaar van 250 persfoto's van stad en streek over het jaar 1995-1996 met korte toelichting over de afbeelding

Boek nr 796
TE KOOP € 9,00
winkelwagentje

De Dordtenaar FotoJaarBoek 1996-1997
Een selectie door de eindredactie van het dagblad de Dordtenaar van 200 persfoto's van stad en streek over het jaar 1996-1997 met korte toelichting over de afbeelding.

Boek nr 797
TE KOOP € 9,00
winkelwagentje

Dordrecht - Hollands oudste stad
Een boek met 84 fraaie foto's van Dordrecht gemaakt door H.C. Haubrich en toelichtende tekst geschreven door P. Hovius

Boek nr 798
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordt monumenteel
Een boek met 18 tekeningen van het eiland van Dordrecht en gemaakt door de bekende tekenaar Jan Hensema in eigen stijl en een korte toelichting van S.P. Huizinga

Boek nr 799
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Het Eiland van Dordrecht
C. Buddingh en J. Eijkelboom
Gedichten en tekeningen over en van de stad Dordrecht

Boek nr 840
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Hofjes in Nederland
Een boek met 160 pagina's over Hofjes in de oude steden van Nederland waaronder Amsterdam, Edam Hoorn Dordrecht etc. voorzien van veel afbeeldingen, foto's, tekeningen e.d.
Diverse gemeentearchieven, schrijvers en fotografen hebben in 1977 hieraan meegewerkt.

Boek nr 803
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Molens van Nederland
En rondreis door onze molenwereld in Nederland geschreven door Herman Besselaar.
Een boeiend boek met ongeveer 140 pagina's waarin een inventarisatie van alle molens in ons land. Boek is voorzien van uitgebreid register met kaarten waar molens hebben gestaan of nog staan.

Boek nr 804
TE KOOP € 15,00 winkelwagentje

Papendrecht - dorp aan de rivier
Beschrijving van een Zuid-Hollands dijkdorp geschreven ddor drs.H.A. Visser. Een boek met 156 pagina's vol wetenswaardigheden over het dorp Papendrecht waarbij de geschiedenis van dit dorp centraal staat.

Boek nr 805
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Sliedrecht - dorp van wereldvermaardheid (deel 1 )
een boek met 234 pagina's geschreven door ir.W.Bos Jzn. over de rijke ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Sliedrecht vanaf 1200 tot de jaren 60 van de vorige eeuw.

Boek nr 806
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Gezelligheid kent geen tijd
een boek van 127 pagina's waarin 2 bijzondere en creatieve talenten elkaar vinden. Illustraties van Anton Pieck roepen het verleden op terwijl teksten van Henri Knap daar een extra dimensie aan geven .

Boek nr 810
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Uit het leven gegrepen
Persoonlijke herinneringen aan een weekblad dat legende werd. Een aangrijpend tijdsbeeld in 209 pagina's van de jaren 1906-1920 ontleend aan Nederlnands populairste weekblad Het Leven.

Boek nr 811
TE KOOP € 9,50 winkelwagentje

Goeree Overflakkee
Van de Punt tot de Plaat. een boek met 132 pagina's over het eiland Goeree Overflakkee geschreven door p.a. G.B.bannink . Het landschap.de natuur .de dorpen en de bestaansmiddelen komen uitvoerig aan de orde.

Boek nr 812
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

De stad Schiedam
De Schiedamsche Scheepsrederij en de Nederlandse vaart op Oost Indie omstreeks 1840. Een boek met ruim 350 pagina's geschreven door F.J.A.Broeze.

Boek nr 813
TE KOOP € 14,50 winkelwagentje

Scheveningen rond Kerk Kurhaus
Een gedetailleerd boek met 156 pagina's over de historie van de badplaats Scheveningen met veel afbeeldingen geschreven door Michiel Nooren en Angeline Jansen.

Boek nr 814
TE KOOP € 15,50 winkelwagentje

Groeten uit Provenierswijk Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier te Rotterdam
deel 10 Door de schrijvers H.A.Voet en H.J.S. Klaassen wordt van deze wijken in Rotterdam aan de hand van oude ansichtkaarten een beeld gevormd over de periode kort na 1900 tot in de jaren 60 in een boek van 126 pagina's.

Boek nr 815
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

't gasten beukse
Het 114 pagina's tellend gast(v)aardigste boekje met bezienswaardigheden in Twente geschreven op initiatief van de hoteliers in Twente.

Boek nr 816
TE KOOP € 7,50 winkelwagentje

Mijn Dinkeldal Foto's en Gedichten
Fraaie afbeeldingen van het Dinkeldal in Twente met toelichtende tekst in het nederlands en duits.

Boek nr 817
TE KOOP € 9,50 winkelwagentje

Kroniek van Dorp en Marke Losser
uitgave ter gelegenheid van 50 jarig jubileum van de St. Historische kring Losser. Vanaf ca 130.000.000 jaar v Chr. wordt beschreven in 224 pagina's hoe het dorp Losser is ontstaan en zicht heeft ontwikkeld tot het dorp in 1981.

Boek nr 818
TE KOOP € 19,50winkelwagentje

Het nieuws van Twente 2004
Een jaarboek met volop foto's van gebeurtenissen in Twente in 141 pagina's .

Boek nr 824
TE KOOP € 7,50winkelwagentje

Het Groot Klootschietersboek
Een uitgebreid boek met ruim 400 pagina's geschreven door Martin Meijerink over een middeleeuws volkspel dat een volwaardige wedstrijdsport werd.

Boek nr 829
TE KOOP € 15,50 winkelwagentje

Op Gevels geschreven
Shell Journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven in 128 pagina's geschreven door Maurits van Rooijen

Boek nr 519
TE KOOP € 7,50 winkelwagentje

Dordrecht Zoals het Was


Dubbeldam


Ach Lieve Tijd


Zo Was Dordt


Kwartaal & Teken


Ver.Oud Dordrecht


Verhalen van Dordrecht


Jaarboek Ver.Oud Dordrecht


Home

Boeken Dordrecht
Nieuwe Aanwinst

Meer boeken Dordrecht (1)

Meer boeken Dordrecht (2)

Meer boeken Dordrecht (3)

Meer
boeken
(ZH)

Meer
boeken
(NL)

Bladen,
Verslagen,
Divers

Nieuwe aanwinst Boeken Dordrecht