Home

Boeken Dordrecht
Nieuwe Aanwinst

Meer boeken Dordrecht (1)

Meer boeken Dordrecht (2)

Meer boeken Dordrecht (3)

Meer
boeken
(ZH)

Meer
boeken
(NL)

Bladen,
Verslagen,
Divers

Nieuwe aanwinst Boeken Dordrecht

winkelwagentje

Bestelling
()Dordrecht Zoals het Was


Dubbeldam


Ach Lieve Tijd


Zo Was Dordt


Kwartaal & Teken


Ver.Oud Dordrecht


Verhalen van Dordrecht


Jaarboek Ver.Oud Dordrecht


Dordrecht Zoals het Was (2)
Boek met 106 pagina's waarin op de rechter bladzijde een oude foto van Dordrecht en op de linker bladzijde een omschrijving van de afbeelding. Samenstelling dr.E.van Kammen Uitgave BV DE Dordtenaar 1989

Boek nr 701
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Het Dordt Boek
Een boek met 327 pagina's geschreven door Frits Baarda en Wim van Wijk waarin wordt geput uit de fascinerende rijkdommen en een levendig portret wordt gegeven van de stad Dordrecht in al haar facetten.

Boek nr 702
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

A B C D Dordt
Boek met 159 pagina's waarin Dordtse woorden en uitdrukkinge,dialect ,verhalen en versjes ,gedichten en straattypes geschreven door Sibrand de Grauw en Gerard de Gast

Boek nr 703
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Dordrecht in Zakformaat
Een tweetalig boek (NL en Engels) met 111 pagina's geschreven door Lize Stilma waarin een beeld wordt geschetst van Dordrecht en de Dordtenaren waarin de rijke geschiedenis van de oudtse stad van Holland

Boek nr 704
TE KOOP € 5,50
winkelwagentje

Dordt Rondom
Geschreven en getekend door Ad Bakker in 125 pagina's met fraaie tekeningen van de oude binnenstad van Dordrecht en een overzichtstekening vanaf de Dordtse Dom

Boek nr 706
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Het Eiland van Dordrecht
Een verkenning van een boeiende streek geschreven door Dr.H.A.Visscher in 120 pagina's. Een kennismaking met wat het eiland van Dordrecht in natuur-en cultuurhistorisch opzicht te bieden heeft met veel fraaie afbeeldingen.

Boek nr 709
TE KOOP € 12,50
winkelwagentje

De Geschiedenis van Dordrecht deel 3
1813-2000

Diepgravend standaardwerk (410 pagina's) bestaande uit driedelige serie over de dordtse geschiedenis is. Redactie :Pim Kooij en Vincent Sleebe waarin de geschiedenis van Dordrecht met behulp van het stadsarchief wordt beschreven gedurende de periode1813-2000.

Boek nr 710
TE KOOP € 49,-
winkelwagentje

De Geschiedenis van Dordrecht deel 2
1572-1813

Diepgravend standaardwerk (435 pagina's) bestaande uit driedelige serie over de dordtse geschiedenis . Redactie :Willem Frijhoff Hubert Nustelingen Marijke Spies waarin de geschiedenis van Dordrecht met behulp van het stadsarchief wordt beschreven gedurende de periode 1572-1813.

Boek nr 711
TE KOOP € 49,-
winkelwagentje

De Geschiedenis van Dordrecht deel 1
tot 1572

Diepgravend standaardwerk (400 pagina's) bestaande uit driedelige serie over de dordtse geschiedenis . Redactie :Jan van Herwaarden Dick de Boer Fred van Kan Gerrit Verhoeven waarin de geschiedenis van Dordrecht met behulp van het stadsarchief wordt beschreven gedurende de periode tot 1572.

Boek nr 712
TE KOOP € 49,-
winkelwagentje

Baas Hoek 1880-1958
Het levensverhaal van Gerrit van Hoek .De geschiedenis van een Dordtse pionier op sociaal gebied geschreven door Leo van Hoek . Boek heeft 112 pagina's .

Boek nr 716
TE KOOP € 14,50
winkelwagentje

Dordrecht - Een stad op een eiland
Een boek geschreven in 84 pagina's door Hans Kerstiens met vooral veel beeldmateriaal van het eiland van Dordrecht .

Boek nr 717
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

historische atlas van Dordrecht
Een zeer fraai voormgegeven boek (80 pagina's) met veel onderwerpen over de historie van de stad Dordrecht aangevuld met veel topografische kaarten uit de geschiedenis van de stad. Ook directe omgeving komt aan bod. \

Boek nr 718
TE KOOP € 19,-
winkelwagentje

75 Jaar de biesbosch 1917-1992
Beschrijft de geschiedenis van BV Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch. Een interessant inkijkje in de maritieme geschiedenis op het Eiland van Dordrecht. Veel fraaie foto's en beschrijvingen door samensteeler A.Rijke in 95 pagina's .

Boek nr 719
TE KOOP € 15,00
winkelwagentje

Ken Drechtsteden
Netwerken in de regio.
Bevat lezenswaardige informatie in 180 pagina's uit stad of streek. Deelnemende ondernemingen worden in schijnwerpers gezet en kunnen zich profileren. Bevat fraaie luchtfoto's.

Boek nr 720
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrecht vanuit de lucht
Een boek met ruim 130 mooie foto's vanuit de lucht in 168 pagina's vormgegeven. De foto's worden toegelicht door korte informatieve teksten. Een fantastisch bladerboek.

Boek nr 721
TE KOOP € 25,00
winkelwagentje

De ramp
Een boek met veel indrukwekkende foto's uit de februari-ramp in 1953. Daarnaast veel beschrijvingen van deze nare gebeurtenis. Het boek bevat een informatieve topografische kaart van de provincie Zeeland en omgeving welke delen wel en welke delen niet werden gespaard voor deze ramp. De buitenzijde aan de kaft is iets beschadigd .

Boek nr 723
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van de eeuw
Een ansichtenkaartenserie van de Krimpener Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.Boek bevat 280 pagina's . Dit boek is in1979 samengesteld door H.A.Voet en bevat een komplete serie van 447 ansichtkaarten die de drukkerij van Nooten te Schoonhoven in de jaren 1901-1903 heeft gedrukt en uitgegeven.

Boek nr 724
TE KOOP € 29,00
winkelwagentje

Dordt in de kaart gekeken
Door topgrafische kaarten naast elkaar te leggen ontstaat een beeld van de ontwikkeling die een plaats in een bepaalde periode heeft doorgemaakt. Verschillende Dordtse schrijvers zoals o.a Wim van Wijk en Jaap Bouman hebben bepaalde onderwerpen toegelicht Het boek bevat 150 pagina's met veel informatie over de ontstaansontwikkeling van de stad Dordrecht.

Boek nr 725
TE KOOP € 24,00
winkelwagentje

Het stadhuis te Dordrecht
in 99 pagina's beschrijft Margrit Elisabeth Stades -Vischer de interessante geschiedenis van het oude stadhuis van Dordrecht

Boek nr 726
TE KOOP € 15,00
winkelwagentje

Dordrecht van stad tot eiland
Een boek met 95 pagina's o.a geschreven door Wim van Wijk. Het eerste deel gaat over de groei van het Eiland van Dordrecht. Daarnaast veel historische beschrijvingen, kaarten en afbeeldingen van de oude stad en omgeving

Boek nr 727
TE KOOP €12,50
winkelwagentje

'k Kan Dordt zomin zonder haar leeszaal denken
Een boek met 60 pagina's geshreven in 1999 over de 100 jarige geschiedenis van de Openbare Bibliotheek te Dordrecht .De auteur : Dr.Paul Schneiders

Boek nr 728
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordt eigen-aardig
Een bloemlezing van artikelen over de geschiedenis van Dordrecht wekelijks geschreven door Jaap Bouman in het dagblad De Dordtenaar. Boek bevat ruim 107 pagina's leesplezier.

Boek nr 729
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Het leven van de verzamelaar
Een eerbetoon aan het leven van de verzamelaar, bankier,advocaat en koopman Simon van Gijn geschreven door Ella Reitsma in 189 pagina's

Boek nr 730
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrecht - Verscholen stad tussen rivieren
Groot fotoboek waarbij de stad Dordrecht mooi in beeld wordt gebracht. De daarbijbehorende tekst is ook in de engelse taal afgedrukt.Boek van 127 pagina's is geschreven door Marco de Nood en Frits Baarda.

Boek nr 731
TE KOOP € 14.,00
winkelwagentje

Groet uit Dordrecht
Een zogenaamde wandeling door Dordrecht aan de hand van aansichtkaarten en foto's waarbij oude ansichtkaarten van de vorige eeuw worden geplaatst naast recente foto's van de dezelfde plaats. Samenstelling Werry Crone

Boek nr 732
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordrecht - in oude ansichten
Een boekje geschreven door Mr Beyerman oud-archivaris van de gemeente Dordrecht waarbij oude foto's van oude ansichtkaarten van Dordrecht van een korte tekst worden voorzien .

Boek nr 733
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordrecht de stad verandert terwijl je wandelt
Een boek van 80 pagina's met tekeningen van Paul de Roos en gedichten van Jan Eijkelboom over Dordrecht

Boek nr 734
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

De Ruige Biesbosch
Een fotoboek geschreven door C.Baardman vol rijke verhalen over de Biesbosch. Zowel de oude als de nieuwe geschiedenis van de Biesbosch komt aan bod.

Boek nr 735
TE KOOP € 14,50
winkelwagentje

Dordrecht Architectuur en stedenbouw 1850-1940
Een boek (90 pagina's) geschreven door B.Lamberts en A.F.J. Niemeijer waarbij de architectuur van de stad Dordrecht centraal staat. Aan de hand van oude ansichtkaarten, foto's en andere afbeeldingen wordt hierover een interessante beschrijving gegeven.

Boek nr 736
TE KOOP € 14,00
winkelwagentje

Het Dordrecht van Tollens
Een boek met 126 pagina's voorzien van fraaie foto's van de bekende fotograaf van Dordrecht en een beschrijving over het leven van Henricus Johannes Tollens 1864-1936

Boek nr 737
TE KOOP € 12,50
winkelwagentje

Dordrecht in tegenlicht
Een boek met 158 pagina's over het raadselachtige leven van Joost van de Weg, een bekende naam als uitgever maar ook zeer goede fotograaf van plaatsen in Dordrecht en omgeving. Uiteraard is het grootste deel van het boek gewijd aan de zeer fraaie kunstzinnige afbeeldingen van de stad waarbij de inwoners door hem niet werden vergeten.

Boek nr 738
TE KOOP € 19,50
winkelwagentje

Dordrecht Gezien - de oudste stad van Holland
Een ruime selectie pentekeningen en acquarellen van Dordtse stadsgezichten in een boek met 141 pagina's aangevuld met bijpassende gedichten van tekenaar en auteur Ad Bakker

Boek nr 739
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Zwijndrecht - in oude ansichten
Een boekje 48 pagina's geschreven door J.P.Vogel waarbij oude foto's van oude ansichtkaarten van Zwijndrecht een korte tekst worden voorzien .

Boek nr 740
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Medische staf Merwedeziekenhuis
Een boek (104 pagina's ) uit 1987 geschreven door E.G.M. D'haene en S.K. Schalema over de vorming van medische staven in Nederland en Dordrecht in het bijzonder . De notulen 1927-1931 zijn hierin opgenomen.

Boek nr 741
TE KOOP € 19,50
winkelwagentje

De Biesbosch in Beeld
Een boek met 72 pagina's met een inleidende beschrijving over het ontstaan en ontwikkeling van het natuurgebied de Biesbosch. Veel mooie foto's met daarbij een korte toelichting completeren het geheel.

Boek nr 747
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Dordtse snippers
Een boekje met grappige verhalen zich afspelend in Dordrecht waarbij tekst afkomstig is van C.Buddingh en tekeningen van Otto Dicke afkomstig zijn uitgegegeven door Boekhandel Morks en Geuze ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.

Boek nr 748
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Het Hof te Dordrecht
Een korte geschiedenis van het Hof in dit kleine boekje van 24 pagina's een uiteenzetting over de toenmaliige bestemming.een uitgave van de Culturele Raad te Dordrecht

Boek nr 749
TE KOOP € 3,00
winkelwagentje

De Dordtse molens
geschreven door J.H.J Willemsen in 56 pagina's uitgegeven in 1970 waarbij de molens in Dordrecht worden onderscheiden naar soort en gebruik. Boekje bevat veel informatie en is ruim voorzien van afbeeldingen.

Boek nr 750
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Jubileum-Grutterke
25 jaar kleuterschool 's Gravenmoer.Een schat van herinneringen in woord en beeld van 75 jaar school met de Bijbel en 25 jaar Chr Onderwijs onder redactie L.F.D Blom. Het boekje is weliswaar compleet maar valt enigszins uitelkaar.

Boek nr 751
TE KOOP € 3,50
winkelwagentje

Zwijndrecht - Van A tot Zwijndrecht
Gemeentegids 2011/2012 Een bron van informatie van de gemeente over de plaats Zwijndrecht .

Boek nr 752
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

'Dichter bij Dordt...'
Oude binnenvaart onder zeil. Een samenvatting van verhalen in 72 pagina's m.b.t. de binnenvaart rondom Dordrecht geschreven door Jaap Bouman .

Boek nr 753
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

LekkerWeg op het eiland van Dordrecht
Een boekje geschreven door Chris Houtman/Dick van den Heuvel. Een informatief boekje (96 pagina's )vooral voor de bezoekers aan het eiland van Dordrecht.

Boek nr 755
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Aan de rand van de ramp
Het Eiland van Dordrecht en de watersnood van 1953 .Geschreven door Frits Baarda, Gert van Engelen en Wim van Wijk. Een boek met 281 pagina's waarbij de watersnood febr.1953 op het eiland van Dordrecht centraal staat.

Boek nr 757
TE KOOP € 19,50
winkelwagentje

Dordtse gevels spreken
Een interessant boek met afbeeldingen en beschrijvingen van gevels -en gevelstenen die een inkijkje geven in de rijke geschiedenis en gewoonten van de bewoners van de oude stad Dordrecht Het boek van 120 pagina's is geschreven door
Ch J Walson

Boek nr 758
TE KOOP € 12,50
winkelwagentje

Gemeentegids 's Gravenmoer
Derde Uitgaaf. Een bron van informatie over de plaats 's Gravenmoer

Boek nr 759
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

Dordt gezien door Jan Hensema
Boekje met tekeningen van Jan Hensema

Boek nr 760
TE KOOP € 5
winkelwagentje

Gemeentegids 's Gravenmoer
Een bron van informatie over de plaats 's Gravenmoer uitgegeven in 1987

Boek nr 761
TE KOOP € 2,50
winkelwagentje

Kunstmin en de Holland
Een boek van 86 pagina's over Sybold van Ravesteyn, architect van o.a. Kunstmin en de Holland geschreven door Kees Rouw . Veel gedetailleerde beschrijvingen en afbeeldingen van beide gebouwen in Dordrecht.

Boek nr 762
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

De in en uit van A tot Z
Geschiedenis van de Vereeniging voor In-en Uitwendige Zending 1876-1988. eeen boek van 167 pagina's geschreven door W. Nijman over het verspreiden van het Christelijk geloof binnne Dordrecht en daarbuiten.

Boek nr 763
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Zwijndrecht in de oude ansichten
Een boekje met 160 pagina's met afbeeldingen van oude ansichtkaarten met een korte omschrijving van de plaats Zwijndrecht samengesteld door J P.Vogel

Boek nr 766
TE KOOP € 12,50
winkelwagentje

Kijk nog even om...
Tekeningen van Wim Sterk van de stad Dordrecht met teksten van Cathy Groen.

Boek nr 768
TE KOOP € 7,00
winkelwagentje

Over de Kop
Een zeer interessant boek met 108 pagina's over buurt 'de Kop van 't Land' . De geschiedenis van de omgeving en de aldaar varende pont krijgt ruim aandacht. Het boek is geschreven door Wim van Wijk en ruim voorzien van afbeeldingen.

Boek nr 769
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

De Drechtsteden
De reportages en presentaties in dit boek over Dordrecht en overige Drechtsteden van 212 bladzijden vormen een prachtig beeld van de geschiedenis en bedrijfsleven in de Drechtsteden aan het begin van deze eeuw.Geschreven door Giite Peeters, Sandra de Boer en Ingrid Schaap.

Boek nr 771
TE KOOP €15,50
winkelwagentje

Dordrecht voor de verandering
Eeen prachtig fotoboek uitgegeven in 2006 met 109 pagina's vol met informatie en afbeeldingen van de stad Dordrecht en haar inwoners geschreven door Frits Baarda.

Boek nr 790
TE KOOP € 17,50
winkelwagentje

De grote-of Onze lieve Vrouwenkerk van Dordrecht
Een boek met 158 pagina's waarin de geschiedenis van de Grote Kerk te Dordrecht en de huidige situatie wordt beschreven door Dr.Th.W. Jensma en foto's van Ad Molendijk

Boek nr 791
TE KOOP € 15,-
winkelwagentje

Dordrecht
Een boek (80 pagina's) met veel afbeeldingen van het eiland van Dordrecht en daar bij een toelichting geschreven door Hans Kerstiens en foto's van Henk Haubrich .

Boek nr 792
TE KOOP € 9,50
winkelwagentje

Lugten Malschaert Architecten
Een boek van 56 pagina's waarin de 100 jarige geschiedenis van 1892 tot 1992 van het architectenbureau Lugten Malschaert gevestigd te Dordrecht aan de orde komt. Fraaie bouwtekeningen en afbeeldingen van panden worden beschreven door team Lugten, Malschaert en architect en publicist Kees Rouw.

Boek nr 794
TE KOOP € 12,00
winkelwagentje

Dordrecht - Van buitenhuizen en lusthoven naar stadsparken
Het tweede boek in de reeks Eilandverkenningen geeft een beeld in 95 bladzijden van de buitenhuizen en lusthoven gevestigd op het eiland van Dordrecht .Tekst Mieke van Baarsel en andere.

Boek nr 795
TE KOOP € 15,00
winkelwagentje

De Dordtenaar FotoJaarBoek 1995-1996
Een selectie door de eindredactie van het dagblad de Dordtenaar van 250 persfoto's van stad en streek over het jaar 1995-1996 met korte toelichting over de afbeelding

Boek nr 796
TE KOOP € 9,00
winkelwagentje

De Dordtenaar FotoJaarBoek 1996-1997
Een selectie door de eindredactie van het dagblad de Dordtenaar van 200 persfoto's van stad en streek over het jaar 1996-1997 met korte toelichting over de afbeelding.

Boek nr 797
TE KOOP € 9,00
winkelwagentje

Dordrecht - Hollands oudste stad
Een boek met 84 fraaie foto's van Dordrecht gemaakt door H.C. Haubrich en toelichtende tekst geschreven door P. Hovius

Boek nr 798
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

Dordt monumenteel
Een boek met 18 tekeningen van het eiland van Dordrecht en gemaakt door de bekende tekenaar Jan Hensema in eigen stijl en een korte toelichting van S.P. Huizinga

Boek nr 799
TE KOOP € 7,50
winkelwagentje

De biesbosch
In de twintigste eeuw. Een foto- en leesboek (104 pagina's) geschreven in 2003 over de Biesbosch. Grote veranderingen worden in beeld gebracht en er wordt een ode gebracht aan die werkers die onder barre omstandigheden hun boterham in de Biesbosch verdienden. Samenstellers: Rob Haan , Reinier Jaquet, Ronald van Jeveren

Boek nr 800
TE KOOP € 15,50
winkelwagentje

Postzegelboek

Eeen insteekboek met enkele honderden fraaie postzegels keurig gerangschikt

Boek nr 802
TE KOOP € 12,50winkelwagentje

Hofjes in Nederland
Een boek met 160 pagina's over Hofjes in de oude steden van Nederland waaronder Amsterdam, Edam Hoorn Dordrecht etc. voorzien van veel afbeeldingen, foto's, tekeningen e.d.
Diverse gemeentearchieven, schrijvers en fotografen hebben in 1977 hieraan meegewerkt.

Boek nr 803
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Molens van Nederland
En rondreis door onze molenwereld in Nederland geschreven door Herman Besselaar.
Een boeiend boek met ongeveer 140 pagina's waarin een inventarisatie van alle molens in ons land. Boek is voorzien van uitgebreid register met kaarten waar molens hebben gestaan of nog staan.

Boek nr 804
TE KOOP € 15,00 winkelwagentje

Papendrecht - dorp aan de rivier
Beschrijving van een Zuid-Hollands dijkdorp geschreven ddor drs.H.A. Visser. Een boek met 156 pagina's vol wetenswaardigheden over het dorp Papendrecht waarbij de geschiedenis van dit dorp centraal staat.

Boek nr 805
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Sliedrecht - dorp van wereldvermaardheid (deel 1 )
een boek met 234 pagina's geschreven door ir.W.Bos Jzn. over de rijke ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Sliedrecht vanaf 1200 tot de jaren 60 van de vorige eeuw.

Boek nr 806
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Hendrik Ido Ambacht 1332-1982

een interssant boek met 148 pagina's geschreven door P. J. Horsman en anderen over de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van Hendrik Ido Ambacht vanaf 1350 tot de jaren 80 van de vorige eeuw.

Boek nr 807
TE KOOP € 9,50 winkelwagentje

Van Heek & Co 100 jaar textiel
Een fraai boek met ruim 300 pagina's over de 100 jarige textielhistorie van Twente vanaf de start van de stoomweverij van Heek & Co in 1858 geschreven door W.N.M. van Nimwegen.

Boek nr 808
TE KOOP € 19,50 winkelwagentje

Rotterdam door de tijd deel 2
Door de schrijvers A.Tak en H.A.Voet wordt van deze wijken Blijdorp.Bergpolder en het Liskwartier in Rotterdam aan de hand van oude ansichtkaarten een beeld gevormd over de periode kort na 1900 tot in de jaren 60 in een boek van 110 pagina's.

Boek nr 809
TE KOOP € 15,00 winkelwagentje

Gezelligheid kent geen tijd
een boek van 127 pagina's waarin 2 bijzondere en creatieve talenten elkaar vinden. Illustraties van Anton Pieck roepen het verleden op terwijl teksten van Henri Knap daar een extra dimensie aan geven .

Boek nr 810
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Uit het leven gegrepen
Persoonlijke herinneringen aan een weekblad dat legende werd. Een aangrijpend tijdsbeeld in 209 pagina's van de jaren 1906-1920 ontleend aan Nederlnands populairste weekblad Het Leven.

Boek nr 811
TE KOOP € 9,50 winkelwagentje

Goeree Overflakkee
Van de Punt tot de Plaat. een boek met 132 pagina's over het eiland Goeree Overflakkee geschreven door p.a. G.B.bannink . Het landschap.de natuur .de dorpen en de bestaansmiddelen komen uitvoerig aan de orde.

Boek nr 812
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

De stad Schiedam
De Schiedamsche Scheepsrederij en de Nederlandse vaart op Oost Indie omstreeks 1840. Een boek met ruim 350 pagina's geschreven door F.J.A.Broeze.

Boek nr 813
TE KOOP € 14,50 winkelwagentje

Scheveningen rond Kerk Kurhaus
Een gedetailleerd boek met 156 pagina's over de historie van de badplaats Scheveningen met veel afbeeldingen geschreven door Michiel Nooren en Angeline Jansen.

Boek nr 814
TE KOOP € 15,50 winkelwagentje

Groeten uit Provenierswijk Blijdorp, Bergpolder en het Liskwartier te Rotterdam
deel 10 Door de schrijvers H.A.Voet en H.J.S. Klaassen wordt van deze wijken in Rotterdam aan de hand van oude ansichtkaarten een beeld gevormd over de periode kort na 1900 tot in de jaren 60 in een boek van 126 pagina's.

Boek nr 815
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

't gasten beukse
Het 114 pagina's tellend gast(v)aardigste boekje met bezienswaardigheden in Twente geschreven op initiatief van de hoteliers in Twente.

Boek nr 816
TE KOOP € 7,50 winkelwagentje

Mijn Dinkeldal Foto's en Gedichten
Fraaie afbeeldingen van het Dinkeldal in Twente met toelichtende tekst in het nederlands en duits.

Boek nr 817
TE KOOP € 9,50 winkelwagentje

Kroniek van Dorp en Marke Losser
uitgave ter gelegenheid van 50 jarig jubileum van de St. Historische kring Losser. Vanaf ca 130.000.000 jaar v Chr. wordt beschreven in 224 pagina's hoe het dorp Losser is ontstaan en zicht heeft ontwikkeld tot het dorp in 1981.

Boek nr 818
TE KOOP € 19,50winkelwagentje

Dinkelstroom van bron tot monding (deel 1)
eerste druk febr 2018 .In 222 pagina's wordt beschreven waar de Dinkel is ontstaan en wordt het stroomgebied van de Dinkel onder de loep gelegd. Zeer veel veel fraaie foto's met zeer uitvoerige beschrijving hiervan.

Boek nr 819
TE KOOP € 19,50 winkelwagentje

Dinkelstroom van bron tot monding (deel 2 )

eerste druk febr 2018 .In 228 pagina's worden de zijbeken beschreven van de Dinkel. Zeer veel veel fraaie foto's met zeer uitvoerige beschrijving hiervan.

Boek nr 820
TE KOOP € 19,50 winkelwagentje

Zo was het eens... Een wandeling door de Gemeente Losser
Een boek met foto's en afbeeldingen van oude ansichtkaarten van de gemeente Losser met een korte beschrijving. Geschreven door J.H.A. Poorthuis en M.G.J. Poorthuis-Loves in 152 pagina's.

Boek nr 821
TE KOOP € 15,50 winkelwagentje

Op en om een klein stationnetje
De Geschiedenis van het Spoor in een Twents Dorp. Geschreven in156 pagina's door G.W.Th van Slageren. Een beschrijving van het stationnetje en de gebeurtenissen in - en rondom het station Losser

Boek nr 822
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Het meisje in de Froenstraat en ander Lossenaren
In 223 pagina's komen inwoners van Losser in beeld en worden beschreven aan de hand van foto's gemaakt door Norbert Klein gedurende de jaren 1979 tot 1995.

Boek nr 823
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Het nieuws van Twente 2004
Een jaarboek met volop foto's van gebeurtenissen in Twente in 141 pagina's .

Boek nr 824
TE KOOP € 7,50winkelwagentje

De ramp van Enschede
Een boek over de vuurwerkramp van zaterdag 13 mei 2000 geschreven door Frans de Lugt in144 pagina's

Boek nr 825
TE KOOP € 15,00 winkelwagentje

In Losser is niets gebeurd
Getuigen, Feiten en Gebeurtenissen 1940-1945 geschreven in 281 pagina's door J.J.Luizink

Boek nr 826
TE KOOP € 19,50 winkelwagentje

De illegalen
Illegaliteit in Twente en het aangrenzende Salland 1940-1945 in 392 pagina's beschreven door Coen Hilbrink.

Boek nr 827
TE KOOP € 19,50 winkelwagentje

Losser weer vrij
Oorlog, Bevrijding en Vrijheid
-1940-1945 Geschreven door Harry Dekkers en Andre vd Veer.in 100 pagina's

Boek nr 828
TE KOOP € 12,50 winkelwagentje

Het Groot Klootschietersboek
Een uigebreid boek met ruim 400 pagina's geschreven door Martin Meijerink over een middeleeuws volkspel dat een volwaardige wedstrijdsport werd.

Boek nr 829
TE KOOP € 15,50 winkelwagentje

Dordrecht Zoals het Was


Dubbeldam


Ach Lieve Tijd


Zo Was Dordt


Kwartaal & Teken


Ver.Oud Dordrecht


Verhalen van Dordrecht


Jaarboek Ver.Oud Dordrecht


Home

Boeken Dordrecht
Nieuwe Aanwinst

Meer boeken Dordrecht (1)

Meer boeken Dordrecht (2)

Meer boeken Dordrecht (3)

Meer
boeken
(ZH)

Meer
boeken
(NL)

Bladen,
Verslagen,
Divers

Nieuwe aanwinst Boeken Dordrecht